Slik fanden leser Bibelen

Det fins mange morsomme eksempler på ”kreativ bibelbruk”. Enten en ”trekker mannakorn” eller slår tilfeldig opp i Bibelen for å få et ”ord fra Gud”, er det veldig lurt å sjekke sammenhengen før en trekker konklusjoner. Her avslutter vi serien ”Hvordan tolke Bibelen?”

Er Gud kjip?

Hvorfor vil kristne prøve å hindre folk i å se porno på TV? Unner vi ikke folk spenning i hverdagen? Hvorfor er det så om å gjøre for Gud at vi holder bud og regler? Vil han prøve å ta fra oss gledene i livet? 

Himmelen på forskudd

Gud er ikke først og fremst opptatt av å ta mennesker opp til himmelen, men å ta himmelen ned til menneskene. I den grad kristne bygges sammen og fungerer etter oppskriften, vil denne jorda bli fylt av rettferdighet, fred og glede. Menigheten er svaret på Fadervår!

Fokuser på målet

”La oss hele tida fokusere på målet, de av oss som ønsker alt Gud har for oss” oppfordrer Message-Bibelen, og legger til: ”Hvis noen av dere er opptatt av noe annet – noe mindre enn total overgivelse – så skal Gud gjøre synet deres skarpt, så dere ser det klart”.