Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Fokus på De gode nyhetene

Fokus på De gode nyhetene

”Noe sprøtt har skjedd. Har dere blitt helt gale?” skreiv apostelen til kristne som ikke lenger fokuserte på evangeliet.

”Noe sprøtt har skjedd. Har dere blitt helt gale?” skreiv apostelen til kristne som ikke lenger fokuserte på evangeliet.

Med vår tilgang til informasjon og våre muligheter til opplevelser, fins det utrolig mange artige ting å være opptatt . Vi lever uten tvil i den tida som profeten Daniel beskriver: ”Mange skal reise hit og dit og kunnskapen skal øke” (1). Vi har så mange interessante emner å studere og spennende saker å engasjere oss i at det er veldig lett å bli distrahert. Ingen av oss rekker alt. Derfor må vi velge! 

Dette fokuserte senteret
”Vår faste beslutning er å jobbe ut fra dette fokuserte senteret: ”En mann døde for alle”, understreker Paulus (2). 
”Har dere blitt helt gale? Er det noen som har forheksa dere?” spør apostelen en gjeng kristne som hadde mista fokus. ”Noe sprøtt har skjedd. For det er tydelig at dere ikke lenger har den korsfesta Jesus som klart fokus i livet” utfordrer han (3). 

Frelse syndere
Da Jesus gikk rundt på jorda, var han veldig fokusert på kallet. Han visste hvorfor han var her og han lot seg styre av oppdraget han hadde fått. Stadig fortalte han folk hva han var ute etter. Han understreka at han var kommet for å berge det som var kommet bort (4). Derfor brukte han ikke tid på de egenrettferdige, men kun på dem som innså sitt behov for nåde. ”Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere” slår Paulus fast (5). Hvordan skjer det? Ved at de tar imot de gode nyhetene om Jesus. ”Ordet om korset er Guds kraft til frelse” gjentar Bibelen flere ganger (6). Derfor var det prioriterte oppdraget Jesus ga oss: å spre dette budskapet. Alt det andre han har bedt oss om, er biprodukter av dette ene viktige: forkynne evangeliet. 

Misbruk av Bibelen
Noen ganger virker det som kristne er ekstra utsatt for sidespor. Jeg vet om kristne som kjenner hele Israels historie og er fullt oppdatert på den politiske situasjonen i Midtøsten, men de har ikke en gang hjulpet sine egne barn til tro på Jesus. Naboene og arbeidskollegene deres vet knapt at de er kristne. Slike folk misbruker Bibelen. De trenger å vekkes opp og få det fokus som de første apostler hadde: ”Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er at de må bli frelst” (7). 

Ut og bære frukt
Fokus på evangeliet innebærer at vi er opptatt av enkeltmennesker og deres åndelige tilstand. Religionen fokuserer på møter og aktiviteter, mens Jesus fokuserer på å redde dem som er på feil vei. Hvordan kan vi slå oss til ro med en virksomhet som ikke gjør nye disipler? 
Vi er ikke her for å underholde folk på vei til fortapelsen, men å formidle det enkle budskapet om Jesus og hjelpe folk til omvendelse. Jesus sendte oss ut for å bære mye frukt, frukt som varer (8). Når Jesu liv får bryte gjennom i oss, resulterer det i ”en stor høst av nye liv” (9).  

Alt for evangeliet
Paulus sa at det eneste som ga livet hans verdi, var å forkynne de gode nyhetene om Guds nåde (10). Jeg gjør alt for evangeliets skyld, sa han, og forteller at han gjorde seg selv til alles tjener for i alle fall å frelse noen ”for på alle mulige måter å frelse noen” (11). Drevet av Guds kjærlighet til mennesker og respekten for Gud, prøvde han å overbevise mennesker (12). ”Hvordan kan de høre hvis ingen forkynner?” spør Paulus og legger et stor ansvar på oss kristne (13). Det som skal avgjøre hvor folk skal tilbringe evigheten, er hva de gjør med budskapet vi forkynner (14). Siden vi er betrodd budskapet, er det så viktig at vi brenner etter å formidle de gode nyhetene om korset, oppstandelsen og Jesu herredømme. Folk er klar til å høre (15), er du klar til å dele det? 

1   Daniel 12,4 (New Life Bible) 
2   2. Korinterbrev 5,14 (Message): ”Our firm decision is to work from
     this focused center: One man died for everyone.”
3   Galaterne 3,1 (Message): ”You crazy Galatians! Did someone put
     a hex on you? Have you taken leave of your senses? Something
     crazy has happened, for it's obvious that you no longer have the
     crucified Jesus in clear focus in your lives.”
4   Lukas 19,10
5   1. Timoteus 1,15
6   1. Korinterbrev 1,18 og Romerne 1,16
7   Romerne 10,1
8   Johannes 15,16
9   Johannes 12,24 (NLT): ”But its death will produce many new
     kernels – a plentiful harvest of new lives.”
10  Apostlenes Gjerninger 20,24 (Nye Levende Bibelen): ”Men for
     meg er ikke livet noe verdt, dersom jeg ikke får bruke det til å
     fullføre den oppgave som Herren Jesus har gitt meg. Helt til livets
     slutt vil jeg spre budskapet om Guds kjærlighet og tilgivelse.” 
11  1. Korinterbrev 9,19-23
12  2. Korinterbrev 5,11 og 14
13  Romerne 10,14
14  Markus 16,15-16
15  Apostlenes Gjerninger 28,28 (nynorsk): ”Så skal de vita at
     denne Guds frelse er send til heidningane. Og dei kjem til å 
     høyra.”

Fokusert på Jesus!

Fokusert på Jesus!

Fokuser på målet

Fokuser på målet