Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Fokusert på Jesus!

Fokusert på Jesus!

Sjøldyrking gjør oss til slaver. Jesus setter oss fri til å være oss selv og blomstre som mennesker. 

Bibelen forteller at alle ting ble skapt til Jesus (1), og at Gud har gjort ham til sentrum i universet (2). Han er veien, sannheten og livet og ingen kommer til Gud uten gjennom ham (3). ”Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over levende og døde” (4). Guds plan er å samle alt under Jesu styre (5) og meninga med livet er å være til glede for ham (6). 
Vi er skapt for å ære ham og gjøre ham kjent (7). Derfor blir vi aldri fornøyd så lenge vi dyrker oss sjøl (8).

Sin egen slave
Å være sin egen herre, er å være slave av seg selv, var det en som sa (9). Ingen er skapt til å fokusere på seg selv. Det er når vi begynner å leve for ham som skapte oss at vi kommer inn i vårt rette element, og vi virkelig blomstrer som mennesker. Med Jesus som Konge i hjertet og livet sentrert om ham, finner vi fred og tilfredshet. 
Utakknemlighet og dyrking av oss selv og ting rundt oss, fører oss inn i alle mulige lyster og fikseringer (10). 

Magnetisk tiltrekningskraft
Da Jesus gikk langs Galileasjøen og utfordra folk til å følge ham, var Peter og broren Andreas ekstremt opptatt. De var i ferd med å kaste not i sjøen. Jesus venta ikke med å kalle dem til de var ferdig med jobben og de venta heller ikke med å gi respons. ”Straks lot de garna ligge og fulgte ham” forteller Bibelen (11). 
Jesus hadde en magnetisk tiltrekningskraft på dem. Det var ett eller annet med Ham som gjorde at de bare begynte å følge ham uten spørsmål. 
Tre og et halvt år seinere var Peter fortsatt så fascinert av Jesus at han kasta seg i sjøen og svømte de siste hundre meterne inn til land der Jesus sto - i stedet for å sitte tørt og trygt i båten (12). Det var absolutt ikke fornuftig, bare en sånn sprø ting ”forelska” folk gjør. 

Ren og enkel overgivelse
Med sin brennende omsorg, var Paulus redd for at de kristne skulle miste fokus. ”Jeg er redd at dere kan bli ledet bort fra en ren og enkel overgivelse til var Herre” (13)”, skriver han. Han var redd for at de skulle bli teoretiske, filosofiske, kompliserte og prega av samfunnets måte å tenke på (14). 
Mange som starter med en enfoldig tro på Jesus, mister dessverre den elleville begeistringen og barnslige tilliten til Ham etter hvert. De tror de har blitt så ”kloke” og så ”erfarne”, og ser ikke at de har mista den første kjærligheten (15). Jesus kaller oss alle til ikke bare å bevare begeistringen for ham, men til å sentrere hele livet rundt ham. Det normale er at lengselen og kjærligheten vokser seg sterkere for hver dag som går. 

Fest blikket på ham
Bibelen oppfordrer oss sterkt til å søke ”det som er der oppe hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd” (16). ”Fest blikket på de himmelske realiteter” og ”la himmelen fylle dine tanker” sier en oversettelse (17). Hebreerbrevet viser oss at det er ”med blikket festet på ham” vi kan legge av alt som hindrer oss (18). Så lenge Peter fokuserte på Jesus, gikk han faktisk på vannet. Da han ble opptatt av de store bølgene, begynte han å synke (19). ”Fest blikket på ham som først fikk oss til å tro, og i tillegg vil hjelpe oss til å nå målet” oppmuntrer Bibelen (20).  

Starter med hjertet
For Peter som så Jesus fysisk gående på vannet, var det en å fokusere på Jesus veldig konkret. Men hva betyr det for oss i vår situasjon? NIV-bibelen får fram at fokuseringa begynner i hjertet og fortsetter i tankene (21). Alt starter med å la Jesus bli sjef i våre liv og gi hele oss til ham (22).
Ved å legge alt fram for ham i bønn og spørre han hva han mener, blander vi ham inni alle deler av livet. Når vi søker hans ledelse og vi gjør det som er rett for ham, har han lovet å gi oss alt vi trenger (23). Jesus lærte oss at overgivelsen til ham, må skje daglig (24).

HVJG
En periode var det mange som gikk med armbånd der det sto: ”WWJD”. Det betydde: ”Hva ville Jesus gjort?” For noen var dette en god hjelp til å ta rette valg. De gode nyhetene er at vi ikke bare trenger å tenke ut hva Jesus ville gjort i en lignende situasjon, men vi kan spørre ham selv hva han ønsker nå. Han lever, snakker og har lovet å lede oss. Vi finner ham verken i krybba i stallen eller på støvete landeveier i jødeland lenger, men som Universets Konge og Sjef over alle sjefer. Han har gitt oss sin Ånd inni oss som lærer oss alle ting (25). Å fokusere på Jesus innebærer å leve i fellesskap ham og la oss lede av Hans Ord og Ånd (26). 

1   Kolosserne 1,16
2   Johannes Åpenbaring 5,6
3   Johannes 14,6
4   Romerne 14,7
5   Efeserne 1,10
6   2. Korinterbrev 5,9 og Kolosserne 1,10
7   Efeserne 1,12 og 2. Korinterbrev 4,6
8   Romerne 1,18-32
9   ”To be one’s own master is to be the slave of self.”
     Natalie Clifford Barney
10  Romerne 1,24ff.
11  Matteus 4
12  Johannes 21,7-8
13  2. Korinterbrev 11,3 (En Levende Bok)
14  Kolosserne 2,8
15  Johannes Åpenbaring 2,4-5
16  Kolosserne 3,1
17  New Living Translation: ”Set your sights on the realities of
     heaven, where Christ sits at God’s right hand in the place of
     honor and power. Let heaven fill your thoughts.”
18  Hebreerne 12,1-3
19  Matteus 14,28-33
20  Hebreerne 12,2 (Nye Levende Bibelen) 
21  Today’s New International Version, Koloserne 3,1: ”Set your
     hearts on things above” vers 2: ”Set your minds on things above”
22  Kolosserne 2,6 og Lukas 16,25ff. 
23  Matteus 6,33
24  Lukas 9,23
25  1. Johannes brev 2,27
26  ”Fortsett derfor å leve i fellesskap med Jesus, akkurat som
      Guds Ånd sier til dere.” 1. Johannes brev 2,27 (Nye Levende
      Bibelen)

Du kan bli Guds venn!

Du kan bli Guds venn!

Fokus på De gode nyhetene

Fokus på De gode nyhetene