Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Du kan bli Guds venn!

Du kan bli Guds venn!

Det er helt fantastisk at Den allmektige skaper vil bli venn med dem han har skapt! Her får du vite hvordan du kan bli en av Vårherres fortrolige venner.

Jeg var heldig å få vokse opp med mange kristne rundt meg. Tidlig oppdaga jeg at de var stor forskjell på dem. Noen av dem som kalte seg kristne, levde helt likt de ikkekristne. Bare noen helt få hadde noe jeg ønska å få tak i. En av dem var tanta mi.

Når hun snakka om Gud, var det som om hun snakka om en hun kjente. Når hun snakka til Gud, var det på samme måten: Det var som om hun hadde et helt personlig forhold til Vårherre, og at han prega hele livet hennes.

Da jeg begynte å lese Bibelen, fant jeg at enkelte mennesker var Guds venner. Gud selv omtalte Abraham som ”min venn” (1), og han delte sine tanker og planer med ham. Jesus sa til disiplene sine: ”Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min far (2).” For meg ble Salme 25,14 et grensesprengende vers: ”Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham”. Tidlig ble dette mitt største mål i livet: Å bli venn med Gud! Det er helt ufattelig at Gud vil ha et fortrolig forhold til skrøpelige mennesker. Men når det er sånn, vil jeg ha det!  

Hvis vi ikke har tatt imot tilgivelse og frelse fra Gud, er vi hans fiender (3). Gud elsker oss og vil oss bare det beste, men synden har skapt et stort skille mellom oss og Gud. Da Jesus døde i stedet for oss, tok han seg av dette problemet. Han forsonte oss med Gud! Han gjenreiste oss til vennskap med Gud (4). Han ble broa over gapet mellom oss og Gud. Nå ligger alt til rette for at vi skal bli Guds venner. Det er bare for oss å ta imot det Jesus gjorde! ”Han er den som inviterte dere inn i dette vidunderlige vennskapet med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre (5).”

Selv om Jesus har gjort alt som skal til for at vi skal bli Guds venner, er det veldig forskjellig hvor nært forhold mennesker har til Gud. Vi kan i stor grad avgjøre selv hvor tett vi vil leve med ham. ”Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere” oppfordrer Bibelen (6). Går vi vår egen vei og prøver å være kristne på vår egen måte, skaper vi avstand til Jesus. ”Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere” sa Jesus (7). ”Han tilbyr sitt vennskap med de gudelige” står det i Ordspråkene (8). ”Herren forteller sine hemmeligheter til dem som respekterer ham” sier en oversettelse av Salme 25,14 (9). En annen oversettelse sier at han er venn med dem som tilber ham (10).

Vi kan aldri gjøre oss fortjent til vennskap med Gud. ”Å omfavne det Gud gjør for oss, er det beste vi kan gjøre for ham” (11). Det å gi seg helt over til Gud og la Ham lede våre valg, fører oss inn i vennskapet Jesus har fiksa for oss. Når vi søker ham, dyrker ham og lytter til ham, åpner han sitt hjerte for oss.  

1    Jesaja 41,8
2    Johannes 15,15  
3    Romerne 5,10
4    Romerne 5,10 (NLT): ”Vi ble gjenreist til vennskap med
      Gud ved hans Sønns død, da vi fortsatt var hans
      fiender”.
5    1. Korinterbrev 1,9 (New Living Translation)
6    Jakob 4,8  
7    Johannes 15,14
8    Ordspråkene 3,32 (NLT)  
9    New Century Version
10   Contemporary English Version
11   Romerne 12,1 (Message)

Det perfekte liv

Det perfekte liv

Fokusert på Jesus!

Fokusert på Jesus!