Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Det perfekte liv

Det perfekte liv

Vi går stadig lenger i vår søken etter det perfekte liv - uten problemer, sorg og smerte. Bibelen lærer oss imidlertid hvordan vi kan vokse på vanskelighetene.

Reklamen lover oss glansfullt, fyldig og sunt hår, kritthvite tenner og rynkefri, gyllenbrun hud – hvis vi bare bruker de rette produktene. Drømmen om det perfekte kjærlighetsforhold kombinert med forventing om karriere, en alltid givende jobb og god økonomi, får oss til å stille krav til hverandre som ingen til slutt kan innfri. Skjer det en ulykke der noen blir skada eller drept, er det veiene som ikke er gode nok, bilene som ikke er trygge nok eller myndighetene som ikke har gjort jobben sin godt nok. Perfeksjonismen øker i samfunnet, og vi godtar ikke lenger at noen er syke, dør tidlig eller mangler noe. Vi vil ha et liv uten tårer, sorg og smerte – nå! 

Jesus oppfordra oss til å be om himmel på jord, men ga oss samtidig et veldig realistisk beskrivelse av tilværelsen inntil bønnen er besvart. ”I verden har dere problemer” slår han fast. Han oppfordrer oss til å bruke vanskelighetene til å vokse og utvikle oss som mennesker. 
Jesus lovte å ta våre byrder og gi oss hvile, men forberedte oss samtidig på nye byrder. At han er med oss og hjelper oss, betyr ikke at han bedøver oss. I motsetning til dem ser på et problemfritt liv som en bekreftelse på at de er i Guds vilje, argumenterer Paulus omvendt. For ham var problemene og lidelsene en bekreftelse på at han har var i Guds tjeneste. Utenfor oss var trengsel og inni oss var angst, beskriver Paulus om en av sine mange smertefulle erfaringer. Lidelsene er ikke rettferdig fordelt, og det er livsfarlig å leite etter lovmessige grunner til det som skjer. 
 
Bibelen sammenligner flere ganger kristne med idrettsutøvere. På samme måte som idrettsfolk må tåle smerte for å nå sine mål, oppfordres vi til å gjøre det samme. NRK viste nylig et innslag der Aksel Lund Svindal kasta opp etter en tøff treningsøkt. Gud oppfordrer oss til frivillig å ta på oss lidelse! Flere ganger ber Bibelen oss om å glede oss når vi opplever alle slags vanskeligheter (9).  Det står mye om lidelse i Bibelen. En egen bok på 42 kapitler – Jobs bok – har lidelse som tema. 

Jesus som selv lærte av det han led, ble motivert av gleden han hadde i vente (10). Hvilke foreldre har ikke prøvd å motivere barna til å gjøre leksene først, slik at de kan ha det enda mer moro etterpå. At dere må lide, det tjener til å oppdra dere; for Gud behandler dere som barn, sier Bibelen (11). All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frukt… lover Gud (12). I samme avsnitt står det om Esau som var villig til å selge framtidig velsignelse for en porsjon suppe (13). Han var opptatt av øyeblikkets tilfredsstillelse og tenkte ikke på konsekvensen. Det er lurt å ha ”siden” i tankene når vi gjør valg. Kortvarig sorg og lidelse kan føre til mye godt på sikt. 

Paulus som selv hadde lært å være ved godt mot når han var svak og opplevde vanskeligheter, oppfordrer oss til å prise oss lykkelige over våre trengsler. Hvorfor? Fordi trengslene gir utholdenhet, sterk karakter og håp. Apostlene Jakob og Peter er opptatt av det samme. De oppfordrer begge til å glede oss når vi møter alle slags prøvelser med tanke på kvaliteten som produseres i oss. 

Bibelen oppfordrer på ingen måte til bare å godta alt som skjer. Nei, vi utfordres til å stå imot djevelen ved Guds kraft (14) og be med tro for helse og velvære (15). Når vi likevel opplever uforståelig lidelse og smerte eller vi får problemer fordi vi er kristne, kan vi velge å gripe Guds nåde i stedet for å bli bitre. Med den rette innstillingen kan vi vokse på alt som skjer. Lærer vi det, blir vi uovervinnelige! 

1   Johannes 16,33 (NIV)
2   Jakob 1,2-4
3   Markus 11,28-30 og 10,30
4   2. Korinterbrev 11,23ff. 
5   2. Korinterbrev 7,5
6   1. Korinterbrev 9,24ff.
7   1. korinterbrev 9,25 og 27
8   2. Timoteus 2,3
9   Romerne 5,3-5 og 1. Peter 1,6-7
10  Hebreerne 12,2-3
11  Hebreerne 12,7
12  Hebreerne 12,11
13  Hebreerne 12, 16-17
14  Efeserne 6,10-18 og 1. Peter 5,9
15  Jakob 5,13-16

Himmelen på forskudd

Himmelen på forskudd

Du kan bli Guds venn!

Du kan bli Guds venn!