Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Himmelen på forskudd

Himmelen på forskudd

Gud er ikke først og fremst opptatt av å ta mennesker opp til himmelen, men å ta himmelen ned til menneskene. I den grad kristne bygges sammen og fungerer etter oppskriften, vil denne jorda bli fylt av rettferdighet, fred og glede. Menigheten er svaret på Fadervår!

Jesus lærte oss å be om at himmelen skal komme ned på jorda; at Guds vilje, som allerede skjer der, skal skje her (1)! Gud er ikke først og fremst opptatt av å ta mennesker opp til himmelen, men å ta himmelen ned til menneskene. Bibelen viser oss at menigheten er redskapet han bruker til det. I den grad kristne bygges sammen og fungerer etter oppskriften, vil denne jorda bli fylt av rettferdighet, glede og fred.

”Gud er god”-bilen
For mange år siden hadde jeg en bil som vakte oppsikt. På begge sidene sto det med store bokstaver: ”Gud er god!” Jeg fikk naturlig nok mange reaksjoner. En kveld parkerte jeg bilen ved siden av en gjeng med ungdommer, like ved et kjøpesenter. Med en gang jeg kom ut av bilen, var det en som sa høyt: ”Hvis Gud er god, hvorfor skjer det da så mye vondt i verden?” Jeg gikk bort til ham og spurte: ”Ønsker du at Gud skal fjerne det onde i verden?” ”Klart!”, svarte han. ”Flott, nå er turen kommet til deg!” sa jeg. ”Hva mener du med det?” spurte han. ”Jo, hvis Gud skal fjerne det onde i verden, må han jo ta styringa over våre liv, siden det er menneskene som utfører alt det onde på jorda. Nå er turen kommet til deg!” forklarte jeg. ”Nei, det vil jeg ikke” sa han redd, ”jeg vil bestemme over mitt eget liv”. ”OK, så du vil at Gud skal fjerne det onde i alle mennesker utenom deg?” spurte jeg. ”Jeg har ikke tenkt sånn på det” svarte gutten.

Guds rikes ambassadører
Guds rike er løsninga på verdens problemer. Bibelen viser at Jesus en dag kommer til å styre alt som skjer på jorda (2). Inntil da, appellerer han til alle mennesker om frivillig å komme under hans gode styre (3). Når vi oppdager hvor bra det er at Gud har gjort Jesus til sjef over alle, gir vi med glede alt for å få Guds rike (4). Det eneste vi trenger å tro er at Gud reiste Jesus opp fra døden (5). I det øyeblikket vi lar Jesus bli sjef, skjer frelsens mirakel. Da flytter Guds rettferdighet, fred og glede inn i oss (6). Straks blir vi representanter for Guds rike i vårt nærmiljø. Vi blir fredsmeglere som utfordrer folk til å få et rett forhold til Gud (7). I den grad vi lar Guds gode vilje skje i våre liv, drar vi himmelen ned på jorda (8). Bibelen viser at Guds rike brer seg ut ved at de som tilhører riket blir planta i verden (9).

Menigheten er himmelens port
Da Jesus gikk rundt på jorda, var budskapet: ”Himmelriket er kommet nær! (10)” Han lærte disiplene sine opp til å si det samme (11). Jesus snakka hele tida om Guds rike. 130 ganger i evangeliene bruker Jesus uttrykket ”himmelriket” eller ”Guds rike”. Kun to ganger bruker han ordet ”menighet” (12). Begge gangene fokuserer han på autoriteten de kristne har fått. Han har gitt oss himmelrikets nøkler. Menigheten er himmelens port (13), og vi har makt til å binde og løse på jorda. Bibelen sier at de kristne har smakt den kommende verdens krefter (14). Vi har fått himmelen på forskudd! Når det kristne fellesskapet fungerer slik det skal, blir våre liv og relasjoner en demonstrasjon av himmel på jord. Gjennom våre bønner, ord og handlinger overvinner vi det onde og sprer Guds godhet til folk rundt oss. Menigheten er ikke Guds rike, men redskapet Gud bruker til å bre riket ut. Når vi lar oss bygge sammen med andre kristne i levende hverdagsfellesskap i nærområdet, blir vi med og uttrykker Jesu kongedømme. Da blir vi en del av svaret på den gamle bønnen: ”La riket ditt komme!”  

1    Lukas 11,2-4
2    Åpenbaringen 12,5
3    Apostlenes Gjerninger 17,5
4    Matteus 13,44
5    Romerne 10,9
6    Romerne 14,17
7    2. Korinterbrev 5,20
8    2. Korinterbrev 10,6
9    Matteus 13,38
10   Matteus 4,17
11   Matteus 10,7
12   Matteus 16,18-19 og 18,18-20
13   1. Mosebok 28,17
14   Hebreerne 6,5

Sånn unngår du å være utro

Sånn unngår du å være utro

Det perfekte liv

Det perfekte liv