Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Fokuser på målet

Fokuser på målet

”La oss hele tida fokusere på målet, de av oss som ønsker alt Gud har for oss” oppfordrer Message-Bibelen (1), og legger til: ”Hvis noen av dere er opptatt av noe annet – noe mindre enn total overgivelse – så skal Gud gjøre synet deres skarpt, så dere ser det klart”.

Apostelen Paulus levde ekstremt fokusert. Som alle oss andre, hadde han ”tusen ting” å gjøre. Likevel sier han: ”Jeg bruker all min kraft på dette ene: Jeg glemmer det som er bak og ser fram mot det som ligger foran. Jeg anstrenger meg til det ytterste for å nå målet..” (2).

Verd å leve for
Et annet sted forklarer han hva som var hans motivasjon: ”Men livet er ikke verd noe om jeg ikke bruker det til å gjøre den gjerning som Herren Jesus har bestemt for meg. Jeg må fortelle andre om Guds mektige godhet og kjærlighet.” (3) 

Hva er hensikten?
Kjenner du at Gud vil noe spesielt med livet ditt? Ønsker du at livet ditt skal telle og at du har mange ubrukte ressurser? Dette er tanker som Gud har lagt ned i deg! Han kaller deg til noe bestemt. Hvis du samarbeider med ham, kan han utrette store ting gjennom deg. Livsmålet vårt må være gjennomføre alt Gud har planlagt for oss. Det krever stor målbevissthet. ”Jeg jager fram for å gripe det som gjorde at Jesus grep meg” sier apostelen (4).
Vi er helt avhengig av ham som kalte oss for å fullføre kallet. Bare når vi kobler inn Guds nådige hjelp og overnaturlige ressurser, kan vi nå målet.

Forstå Guds vilje
Det er trist at så mange går rundt og ikke vet at Gud har en bestemt plan med dem. Kanskje det har sammenheng med at så få kristne er bevisste på sitt kall. Det er ingen grunn til å lure på hva Gud vil med oss. Han har ikke noe problem med å snakke. Vi må bare ta oss tid til å snakke med ham -  med et stekt ønske å få vite hvilke mål han har med oss. ”Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje” utfordrer Bibelen (5).

Lønningsdagen i tankene
Mange er motivert av lønn. Det ser i alle fall sånn ut i disse tider der det ene lønnskravet høyere enn det andre, blir presentert. Guds menn og kvinner er mer opptatt av evige verdier. De lever livet i lys av Den store lønningsdagen.   
Moses ”tenkte at det var bedre å lide for Kristus enn å eie alle Egyptens skatter, for han så fram til den store belønningen Gud skulle gi ham” (6). Jesus ”var villig til å dø en vanærende død på korset fordi han visste hvilken glede som ville komme etterpå” (7). 
På samme måte skulle vi leve hver dag med tanke på oppgjøret.  
“For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, både det gode og det onde” (8). 
Det går an å leve sitt liv som en kristen sånn at en selv blir frelst, men blir stående uten lønn og hele livsverket går opp i røyk (9). 

Fører dette mot målet?
”Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål” skriver Paulus (10). Kan du si det samme? Mitt ønske for deg, er at du skal søke inn til Gud for å finne hans plan og mål med ditt liv, og måle alt du gjør opp mot det. Å sammenligne seg med andre mennesker, er ikke noe lurt. Siden vi er unike, er det ingen andre å sammenligne seg med. Vi kan bare måle oss opp mot Guds tanker om oss. 
Å leve fokusert innebærer at vi sjekker det vi holder på med i forholdet til Gud planer. Av de tusen ting vi tenker at vi har å gjøre, er det i følge Jesus ”bare en sak som virkelig er viktig” (11). Har du oppdaget den? 

1   The Message er en bibelparafrase. Det vil si at den ikke
     gir oss en presis oversettelse ord for ord, men prøver å
     få fram meninga i teksten på en moderne og lettfattelig
     måte. De norske sitatene i artikkelen er Knuts egen
     oversettelse av den engelske teksten:
     ”So let's keep focused on that goal, those of us who want
     everything God has for us. If any of you have something
     else in mind, something less than total commitment, God
     will clear your blurred vision—you'll see it yet! Now that
     we're on the right track, let's stay on it.” Filipperne 3,15

2   Filipperne 3,13-14 (Levende Bok) 
3   Apostlenes Gjerninger 20,24 (Levende Bok) 
4   Filipperne 3,12 (Todays New International Version): ”I
     press on to take hold of that for which Christ Jesus took
     hold of me”
5   Efeserne 5,17
6   Hebreerne 11,26 (Levende Bok) 
7   Hebreerne 12,2 (Levende Bok)
8   2. Korinterbrev 5,10
9   1. Korinterbrev 3,15 (Nye Levende Bibelen): ”Dersom han
     ham har bygget med materialer som ikke tåler ilden, blir
     han uten lønn. Selv skal han bli frelst, men hele livsverket
     hans går opp i røyk.”
10  1. Korinterbrev 9,26
11  Lukas 10,41-42 (Nye Levende Bibelen): ”Men Herren sa til
     henne: ”Kjære Marta, du har så mange og store
     bekymringer for alt mulig. Men egentlig finnes det bare
     en sak som virkelig er viktig, og Maria har oppdaget hva
     dette gjelder.”

Fokus på De gode nyhetene

Fokus på De gode nyhetene

Leve fokusert!

Leve fokusert!