Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Er Gud kjip?

Er Gud kjip?

Hvorfor vil kristne prøve å hindre folk i å se porno på TV? Unner vi ikke folk spenning i hverdagen? Hvorfor er det så om å gjøre for Gud at vi holder bud og regler? Vil han prøve å ta fra oss gledene i livet? 

”Forbuden frukt smaker best”, er det noe som heter. Selv om eplene vi fikk hjemme smakte atskillig bedre enn eplekartene vi tok på epleslang da jeg var guttunge, må jeg nok innrømme at det var en viss spenning forbundet med det å stjele. Det dumme var at spenningen ikke varte spesielt lenge, og at den dårlige samvittigheten plaga meg når jeg hadde lagt meg om kvelden. Ble vi tatt, ble det enda verre.

Kan det være galt når det føles så godt?
Bibelen benekter absolutt ikke at det kan være spennende å synde. Det kan til og med være en nytelse, slår Guds Ord fast (1). Men nytelsen er kortvarig! Hvordan kan det være galt når det føles så godt? spør mange. I vår kultur har egne følelser blitt målestokk for hva som er rett og galt. Vi styres ikke lenger av absolutte normer, men av hva som føles riktig for den enkelte. Dette er nettopp et av argumentene som blir brukt som aksept for homofile forhold.

Bruksanvisning for livet
En frustrert mann på TV beklaget at det ikke fulgte bruksanvisning med dama hans. Faktum er at det følger bruksanvisning med både kvinnen og mannen. Det fins en meget god bruksanvisning for hvordan livet skal leves. Den er gitt ut av produsenten sjøl, vår Skaper. Du har den kanskje allerede i bokhylla. Den kalles for Bibelen.

Hageslangen?
Mange har inntrykk av at Bibelen er mot alt som er gøy og for litt som er kjedelig. Det var den samme løgnen djevelen kom med til Eva i Edens hage: ”Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?” (2). Saken var at Eva og Adam kunne nyte frukten av alle trærne i hagen, utenom ett! Grunnen til at de ikke skulle røre det ene, var at det ville få negative konsekvenser for dem og deres etterkommere.

Det skulle ikke være vanskelig å forstå at vår skaper vet bedre hva som er godt for oss enn vi vet selv. Han ser alle sammenhengene, vet hvordan vi er laga og kjenner framtida. Når han har gitt oss enkelte kjøreregler, er det ikke for å være kjiip, men for å beskytte og hjelpe.

Hva skal vi med kjøreregler?
Er du for eller mot regelen om at vi skal kjøre på høyre side av veien? Syns du myndighetene er kjiipe som har laget sånne regler? Kan vi ikke bare kjøre på den sida vi føler for? Nei, vi forstår at kjørereglene er gitt oss til vårt eget beste. De hindrer ulykker og berger liv.

Kjøletårn og legionella
De siste åra er det flere som har dødd av legionella på grunn av manglende vedlikehold av kjøletårn. Uten eksperter som skjønte sammenhengen mellom rengjøring av kjøletårn og smitten, ville de fleste av oss ikke forstått årsaken til at folk fikk sykdommen. Hvis man ikke forstår de negative konsekvensene, virker regler for vedlikehold unødvendige. Slik er det også på det åndelige området. Vi ser ikke uten videre at det å bryte Guds bud får mange tragiske konsekvenser. Mye av det tragiske som skjer i verdens rikeste land, har sammenheng med at vi bryter Guds bud. Det er en grunn til at Gud, som kjenner alle sammenhenger, advarer oss mot å leve som om Han ikke fantes. 

Hva er galt med porno?
Nylig gjorde Høyesterett et vedtak som åpner opp for å vise ”kjønnsorganer i bevegelse” på norske TV-skjermer. Som vanlig, er kristne imot vedtaket og prøver å få sladden tilbake. Hvorfor det? Hva er så galt med å se pornofilmer på TV? Unner vi ikke folk litt spenning i hverdagen? Hvorfor skal kristne alltid være surpomper som bremser utviklingen?

Gud er ikke imot sex. Det var faktisk han som skapte oss med kjønnsorganer og seksuelle følelser. Han er for at kvinne og mann skal nyte seksuallivet fullt ut innenfor rammene av en livslang pakt. ”Nyt livet med den kvinnen du elsker” er en av Bibelens oppfordringer (3). Vi er imidlertid mot de holdningene som formidles i pornoen. I mange tilfeller resulterer porno i stadig umettet begjær, utroskap og perversiteter, som igjen gjør oss avstumpet i vårt følelsesliv. For noen fører porno også til undertrykking, overgrep og vold. Pornoen formidler et menneskesyn som er i dyp konflikt med skaperens verdsetting av oss som individer. Dette visste Gud lenge før noen begynte å forske på pornoens skadevirkninger. Fordi vi er for det gode livet, er vi mot alt som bryter ned!

Lakris til frokost?
De fleste av oss er enige i at enkelte sunne ting ikke smaker godt, men gjør oss godt. Tran, for eksempel. Andre ting som smaker godt, gjør oss ikke så godt! Det er en grunn til at de fleste av oss ikke drikker Cola og spiser lakris til frokost, selv om vi kanskje kunne ha lyst til det. Slik er det også på det indre planet. Visse ting vi forer sinnet med, smaker bra, men gjør oss ikke godt. Hvorfor er vi mer bevisst på vern av miljøet rundt oss enn inni oss? Gud ønsker at du skal ha et godt indre miljø! Han ønsker at gode tanker og holdninger skal ha bra vekstvilkår i livet ditt, og at du skal produsere gode frukter i form av et godt liv og gode forhold rundt deg. Løgndetektoren, for eksempel, er bygd på det faktum at blodtrykket øker når vi ljuger. Det er rett og slett usunt å bryte Guds bud!

Tilgivelse, befrielse og gjenopprettelse
Gud er god som gir oss gode lover. Men han forteller oss ikke bare hvordan vi skal leve, Han gir oss også all den kraft vi trenger til å leve rett, når vi slipper Ham til! Fred og glede kommer som resultat av å leve rettferdig. Som nye skapninger, gjort rettferdige ved Guds nåde, har vi lyst og kraft til å leve rett! ”For den rettferdige er det en glede å gjøre det som er rett” sier Bibelen (4). For den som er født av Gud, er Guds bud ikke (tunge) vanskelige å holde! (5)

Omprogrammere tankene
Gud er nådig og barmhjertig, så han tilgir oss når vi har brutt hans bud! Har vi rota livet til, viser Han oss en veg ut! Der hvor synden har gjort skade, står han klar til å helbrede og gjenopprette! Han setter oss fri fra de destruktive kreftene og gir oss muligheten til å omprogrammere sinnet vårt (6). Ved Guds Ord og Den Hellige Ånd, lærer vi å elske det Gud elsker og hate det han hater. Denne prosessen begynner når vi gir vårt liv til Jesus og lar Han overta styringen. Bekjenner vi vår utilstrekkelighet og egoisme, sletter han ut hele vår fortid. Når vi snur fra vår egen vei og begraver det gamle menneske i dåpen, fyller Han oss med sin Ånd (7). Da får vi Guds egen natur inni oss! Da blir det vår lyst og glede å følge Hans gode kjøreregler!

1   Hebreerbrevet 11,25
2   1. Mosebok 3,1 flg.
3   Forkynneren 9,9
4   Ordspråkene 21,15
5   1. Johannes 5,3
6   Romerne 12,2
7   Apostlenes Gjerninger 2,38

Er jeg frelst?

Er jeg frelst?

Sånn unngår du å være utro

Sånn unngår du å være utro