Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Er jeg frelst?

Er jeg frelst?

- Er du frelst, farfar? spurte 4-åringen da hele familien var samla til søndagsmiddag. Det ble helt stille – lenge. – Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg, svarte han ærlig.

Jeg syntes alltid det hadde vært vanskelig å snakke med pappa om Gud. Hver gang vi kom inn på det, sa han at hvis de kristne han kjente ble godtatt av Gud, måtte vel han bli det, for han var i alle fall ikke noe dårligere enn dem. Det var ikke vanskelig å forstå hva han mente, og jeg følte at det traff hver gang. Jeg syntes ikke at jeg var en god reklame for Jesus. 

Forandring
Pappa gikk på kristne møter. Han leste i Bibelen og han ba sikkert i det skjulte. Vi hadde bedt mye for ham om at han måtte bli frelst. Spørsmålet fra Lars Ruben ved middagsbordet kom til rett tid. Hvor avgjørende utfordringen fra den 4-årige evangelisten var for at pappa ikke så mange måneder etterpå bøyde seg for Jesus, vet jeg ikke. Det var i alle fall fantastisk å se den forandringen som skjedde med ham etter at han tok imot Den hellige ånd. Den beskjedne mannen, begynte modig å fortelle kjente og ukjente om det som hadde skjedd med ham. Begravelsen hans i 1999 ble en feiring av at Jesus hadde henta Osland hjem. 

Kristen på min egen måte?
Ordet kristen har blitt ganske utvanna. ”Jeg kan vel være kristen, selv om jeg ikke tror på Jesus” var det en som sa. Hvis vi sjøl kan bestemme hva det vil si å være kristen, blir poenget borte. En tro som ikke skaper noen forandring og erfaring av Guds kraft, er ikke mye verd. Det må jo være Jesus sjøl som bestemmer hva det vil si å være kristen, og som gir oss garantien for at han har tatt imot oss. Å si at man er kristen på sin egen måte, blir som om jeg skulle si at jeg er kineser på min egen måte. 

Disippel
Bibelen bruker mange andre ord om det å være kristen: rettferdig, født av Gud, frelst, ”i Kristus”, hellig og flere andre. Disippel er et annet ord for kristen. Jesus sa at den som ikke setter ham først i livet, kan ikke være en disippel (1). Det er først når vi gir hele oss og alt vårt eget over til Jesus at vi blir disipler (2). Da får vi kraft til å gjøre verden bedre (3). 
Da min far ble frelst, ble det helt naturlig for ham å leve på en ny måte. Forandringen Jesus hadde gjort inni ham, viste seg i nye verdier, mål og prioriteringer. Den som kaller seg kristen, må leve slik Jesus levde, sier Bibelen (4). 

Garantien
Er du frelst, så vet du det! Det kan hende du ikke kan se tilbake på en bestemt dato og en voldsom følelsesmessig opplevelse. Kanskje du til og med tviler av og til. Men har du fått Den hellig ånd inn i deg, så har det skjedd et under med deg. Du har blitt et nytt menneske innvendig (5). Den hellige ånd er nemlig ikke stille. Han ”taler til oss dypt i våre hjerter og sier at vi virkelig er Guds barn.” (6) 

Det holder ikke at noen andre forteller deg at du er frelst. Du må ha en egen overbevisning, basert på Guds Ord og Guds Ånd. Det er først når Ånden forteller deg at Gud er din Far, at du har garantien, beviset, skjøtet og merket (7).  ”Han har satt sitt stempel på oss – sitt eiermerke – og han har gitt oss sin Hellige Ånd i våre hjerter som en garanti for at vi tilhører ham og som den første pant på alt som han skal gi oss.” (8)

1   Lukas 14,26-27
2   Lukas 14,33
3   Lukas 14,34 og Matteus 5,13
4   1. Johannes brev 2, 6  
5   2. Korinterbrev 5,17 (Nytt Liv)
6   Romerne 8,16 (Nytt Liv)
7   Romerne 8,15 og Efeserne 1,13-14
8   2. Korinterbrev 1,22 (Nytt Liv)

Slik fanden leser Bibelen

Slik fanden leser Bibelen

Er Gud kjip?

Er Gud kjip?