Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Ånden i ordet

Ånden i ordet

Jurister over hele verden stiller stadig spørsmålet: ”Hva er lovens hensikt?” På samme måte søker bibelstudenter Guds intensjon og hjerte bak orda. Bokstaven dreper, men Ånden gjør levende!

Det er fullt mulig å bruke Livets Bok, Bibelen, til å kvele livet med. Mange som har vokst opp i kristne miljøer med feil fokus, har opplevd at ”bokstaven dreper” (1). Det er om å gjøre å gripe ånden i Ordet. Gud er god, og hans intensjoner er alltid gode. 

Lovens hensikt
I rettssaler over hele verden blir dette spørsmålet stilt til stadighet: ”Hva er lovens hensikt?” Jurister ønsker å finne ut hva de som laget loven hadde i tankene og hva som var bakgrunnen for ordlyden i de ulike lovene. Det var dette Jesus prøvde å forklare de religiøse lederne. Jesus førte dem tilbake til opprinnelsen og hjalp dem til å se Guds intensjon med det som sto i Skriftene (2). Det samme gjorde apostlene: ”Men er det oksene Gud tenker på (3)?” Vi vet at loven er god så sant den brukes etter lovens hensikt”, skriver Paulus (4). Det er dessverre ikke alltid at Bibelen blir brukt etter hensikten. 

Gud bryr seg om folk!
I stedet for å glede seg over at uhelbredelige folk ble friske, ble mange skriftlærde sinte fordi det skjedde på feil dag. Jesus prøvde å vise dem Guds medfølelse med dem som led. Han forklarte at Gud bryr seg om folk (5) og at helligdagen er til for menneskene, ikke omvendt (6). Jesus kritiserte folk som var opptatt av bagateller, men glemte ”det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap” (7). Fortsatt er mange bibellesere opptatt av det uvesentlige, og får ikke med seg det som virkelig betyr noe for Gud. 

Kvinner og klær
Det fins et par avsnitt i Det nye testamente som handler om kvinner og klær, frisyrer og smykker (8). Hvorfor står dette i Bibelen? Er Gud mot pynting? Absolutt ikke! Vi trenger ikke ha lest mye i Bibelen for å se det. Hva er da poenget med disse tekstene? 
For det første ønsker Gud å fortelle oss at skjønnhet kommer innenfra! På den måten oppmuntrer han oss til å være opptatt av det indre livet, og ikke bli for opptatt av det ytre (9). Videre vil han hjelpe kvinner til å vise nestekjærlighet overfor svake mannfolk ved ikke å pynte seg utfordrende og på den måten vekke begjær. For det tredje får vi gode råd om ikke bruke for mye tid og penger på å pynte på fasaden. Kloke råd, spør du meg.

 

Tåpelige diskusjoner
Bibelen oppfordrer oss til å kutte ut tåpelige diskusjoner (10). Spørsmål om mat, feiring av bestemte høytider og hvilken dag i uka man skal ha fri, er blant de tinga som Gud absolutt ikke bryr seg om (11). Folk som bruker tida på å diskutere hvilken dag i uka Jesus sto opp fra de døde og om det skal være alkohol i nattverdvinen, har ikke fått del i Guds hjerte. Om de skulle ha rett, er spørsmåla bare ikke viktige! 
Folk som er mer opptatt av Israels grenser i Midtøsten enn at naboen skal bli frelst, misbruker Bibelen. Mange kristne er veldig opptatt av om andre praktiserer copyrightloven, følger fartsgrensene og regler for sortering av søppel like konsekvent som dem. Det står om folk i Bibelen som brenne for Guds sak, men uten forstand (12). De brenner, men for feil ting! Da kan det passe å sitere et vers fra Forkynneren (13): ”Vær ikke altfor rettferdig, og vis deg ikke for klok! Hvorfor vil du ødelegge deg?” 

Søk Guds hjerte!
Det er nok perifere ting vi kan bli opptatt av når vi leser Bibelen. Kunsten er å finne ut hva som er viktig, slik at vi kan ha den rette balansen i livet.
Mange spørsmål vil Gud ikke gi oss svar på, ganske enkelt fordi vi ikke har noe med det. ”Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbare er for oss (14).” 
Lykke til med å søke Guds hjerte og hans intensjoner i Bibelen. Griper du Ånden i Ordet, blir Bibelen til liv for deg!  

1   2. Korinterbrev 3,6  
2   Markus 10,6
3   1. Korinterbrev 9,9
4   1. Timoteus 1,18
5   Lukas 13,16
6   Markus 2,27
7   Matteus 23,23
8   1. Timoteus 2,8-9 og 1. Peter 3,3-4
9   Romerne 13,14
10  2. Timoteus 2,23
11  Kolosserne 2,16-17
12  Romerne 10,2
13  Fokynneren 7,16
14  5. Mosebok 29,29

 

Hva handler Bibelen om?

Hva handler Bibelen om?

Skrevet for oss

Skrevet for oss