Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Skrevet for oss

Skrevet for oss

I alle år har kristne diskutert hva i Bibelen som er skrevet til hvem. ”Alt er skrevet for oss”, slår Bibelen selv fast. Å vite dette, gjør bibellesning virkelig spennende. 

I 1. Korinterbrev 10 skriver Paulus om det som skjedde med israelsfolket på reisa gjennom ørkenen. Han bruker det som står i Mosebøkene til å advare kristne gjennom alle tider. Hvis det skulle være tvil, presiserer apostelen at brevet er skrevet til alle kristne. To ganger understreker han at Israels historie er skrevet for oss: 

”Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, slik de hadde (1).” 
”Det som hendte med dem, skulle være advarende eksempler; det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet (2).” 

Er det oksene Gud tenker på?
Til og med regler for tresking med okser, ble gitt med tanke på deg og meg: 
”Jo, for i Moseloven står det skrevet: Du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker. Men er det oksene Gud tenker på? Er ikke dette sagt fullt og helt med tanke på oss? Jo, dette er skrevet for vår skyld (3).” 
Ut fra avsnittet i 5. Mosebok, trekker Paulus ut et prinsipp om forkynneres rett til økonomisk underhold. Dette eksemplet er en interessant leksjon i bibeltolkning. Med denne nøkkelen på tolkningsknippet, blir lesningen av Det gamle testamentet veldig spennende: ”Men er det oksene Gud tenker på? Er ikke dette sagt fullt og helt med tanke på oss? Jo, dette er skrevet for vår skyld.”    

Profetene tjente oss
For å slå fast at hele Det gamle testemente er for oss, presiserer apostelen Peter at dette også gjelder profet-bøkene. Profetene visste at det var oss de talte til og skrev for:   
”Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men dere de tjente med sitt budskap.” Alle sammen ”profeterte om den nåden dere skulle få (4)”.  

Alle løftene – til oss
Gud har gitt tusenvis av løfter i Bibelen. Vi trenger ikke lure på hvilke av disse løftene som er til oss. ”For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt Amen, til Guds ære (5).” 
Alle gode løfter, uansett hvem de i utgangspunktet er gitt til, blir nå oppfylt i Jesus. Alle som har tatt imot Jesus som sjef, er nå ”i Kristus”. Løftene tilhører derfor oss!

Gud har ett folk!
Bibelen viser helt tydelig at Gud kun har ett folk: det består av dem som er ”i Kristus”! 
En gang var hedningene utestengt fra borgerretten i Israel og hadde ikke del i løftene. ”Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, ved Kristi blod kommet nær (6).” 
Gjennom sin død rev Jesus ned gjerdet som skilte jøder og hedninger, og gjorde oss til ett – i Kristus. Derfor er løftene nå våre! De oppfylles ikke ved strev og gode gjerninger, men ved å tro det Jesus har gjort for oss (7).  

For å forstå de gammeltestamentlige løftene rett, må de leses i lys av åpenbaringen Gud gir oss i Det nye testamente. Det skal vi lære mer om når vi ser på de to neste nøklene.      


1   1.Korinterbrev 10, 6
2   1.Korinterbrev 10, 11
3   1.Korinterbrev 9,9-10
4   1.Peter 1,10-12
5   2.Korinterbrev 1,20
6   Efeserne 2,11-22
7   Galaterbrevet 3,14 og 22

 

 

Ånden i ordet

Ånden i ordet

Disippel eller "kristen" på din egen måte?

Disippel eller "kristen" på din egen måte?