Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Hva handler Bibelen om?

Hva handler Bibelen om?

Hele Bibelen handler om Jesus! Dette er den første, enkleste og viktigste nøkkelen til å tolke Bibelen rett.

Hver eneste av bibelens 66 bøker handler om Jesus, ikke bare de 4 evangeliene. Mosebøkene, med alle sine ættetavler, lover og detaljerte beskrivelser av møteteltet, handler om ham. Esters bok, der Guds navn ikke er nevnt, handler om ham. Til og med Johannes åpenbaring, med sine skremmende beskrivelser, har Guds sønn som hovedperson.

Det virker kanskje ikke spesielt revolusjonerende å slå fast at Bibelen handler om Jesus, men det er likevel svært viktig å slå det fast. Å si at Bibelen handler om Israel eller først og fremst er Guds folks historie, vil føre til helt andre konklusjoner. Ikke en gang ”Historien om Jesus” er en god nok beskrivelse av Bibelen. 

”Faktisk om meg”
”Dere gransker Skriftene, fordi dere mener å ha evig liv i dem; og det er jo meg de vitner om”, sa Jesus (1). ”De forteller faktisk om meg”, står det i en annen oversettelse (2).” 
Etter at han hadde stått opp fra de døde, la han ut om seg selv fra alle bøkene i Det gamle testamentet: ”Og han begynte å utlegge for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene (3).”

Frelsesdokument
Profetene i Det gamle testamente var ikke først og fremst opptatt av å forutsi framtida. De var alle opptatt av Jesus og profeterte om ham – om frelsen og nåden. ”Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli. For Ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme (4).” 
Min venn og bibellærer, Erling Thu, sier det sånn: ”Hele Bibelen er et frelsesdokument, med Jesus Kristus som senter.” 

Jesus – Guds Ord
Johannes-evangeliet starter med en nydelig beskrivelse av Jesus, som er Guds Ord: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud (5).” ”Hans navn er Guds Ord”, står det i Johannes Åpenbaring (6). 
Johannes Åpenbaring er kjent for å handle om dragen, den falske profet, krig og trengsler, naturkatastrofer og tusenårsriket. De tre første orda i boka viser at den handler om Jesus: ”Jesu Kristi åpenbaring”. ”Dette er Jesu Kristi Åpenbaring” står det i Bibelselskapets oversettelser. Det kan bety både at det er han som eier åpenbaringen, det er han som gir åpenbaringen og at det er en åpenbaring av ham. ”Åpenbaringen av Jesus Kristus” viser ikke bare til det første kapittelet, der vi finner en majestetisk og poetisk beskrivelse av Jesus, men hele boka handler om Ham. 

Guds planer dreier seg om Jesus  
Jesus er utstrålingen av Guds herlighet og det eksakte bildet av hans vesen. Han ordner universet ved den mektige kraft han befaler med (7). Alt er skapt ved ham og til ham (8) og Guds planer dreier seg om Ham. Historiens mål er at hans nærvær skal fylle hele universet og at alt skal komme under hans styre (9). Han er begynnelsen og slutten (10) og hans trone er sentrum i universet (11). 

Forstå alt i lys av sentrum
Alt i Bibelen har som mål å vise oss Jesus og løfte ham fram. Jesus og hans frelsesverk er sentrum, og alt må forstås i lys av dette sentrum. Den Hellige Ånd ønsker å vise oss Jesus og hans herlighet i Skriftene. Når vi ser ham, blir vi forvandlet (12). Guds Ord har den enorme evnen til å gjøre oss mer og mer lik Ham – litt etter litt.  

1    Joh 5, 39 (Norsk Acta 1973)
2    New Century Version
3    Lukas 24,27
4    1. Peter 1,10-11
5    Johannes 1,1-2
6    Åpenbaringen 19,13
7    Hebreerne 1,3 (Flere oversettelser)
8    Kolosserne 1,16
9    Efeserne 4,10 og Kolosserne 1,10
10   Åpenbaringen 22,13
11   Åpenbaringen 5,11 og 7,9
12   2.Korinterbrev 3,18

 

 

Les hele Bibelen i år!

Les hele Bibelen i år!

Ånden i ordet

Ånden i ordet