Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Progressiv åpenbaring

Progressiv åpenbaring

Hvorfor holder ikke kristne Moseloven? Hvordan kan vi si at vi tror på hele Bibelen når vi omtolker Det gamle testamente? Her kommer den fjerde tolkningsnøkkelen.

Bibelen er én bok, men er delt inn i Det gamle og Det nye testamente. For å forstå Bibelen må vi se sammenhengen mellom disse testamentene /paktene Bibelen beskriver. Ordet ”testamente” betyr nemlig pakt. Det gamle testamentet er ”den gamle pakts bøker” (1) og må leses i lys av den nye pakts bøker. 

To pakter
Gud forholder seg til folk på grunnlag av pakt. Pakt er en avtale eller overenskomst, men mye mer enn det. Alle bud og forskrifter vi finner i Det gamle testamente er knyttet opp til pakten Gud gjorde med israelsfolket. Den gamle pakt var lovens pakt. Men Gud varslet folket tidlig om at det ville komme en ny pakt. Den ville være annerledes og bygd på helt andre premisser. Den nye pakt er nådens pakt. Alt i den gamle pakt pekte fram mot den nye og bedre pakten. Grunnlaget for den nye pakten er det Jesus gjorde for oss i sin død og oppstandelse. 

Den gamle pakt gjelder ikke lenger!
Da Gud introduserte sin nye pakt, avsluttet han dermed den gamle. ”Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Og det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte (2).” Grunnen til at vi ikke følger ordningene og forskriftene i den gamle pakt, er at de faktisk ikke gjelder lenger. Dermed må vi lese Det gamle testamente på en helt ny måte! Alt er Guds Ord til oss, men det må forstås ut fra den nye pakten! 

Jesus og Paulus
Jesus slo fast at han ikke var kommet for å oppheve Det gamle testamente, men for å oppfylle (3). Han oppfylte alle Guds krav, og ble dermed ”lovens ende for hver den som tror (4)”. Fordi Jesus introduserte en ny pakt, begynte han å omtolke gammeltestamentlige skriftord: ”Dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere.” Paulus var en av dem som fikk ny åpenbaring av Guds mysterium (5). Det er det vi mener med ”progressiv åpenbaring”; lyset blir klarere utover i Bibelen. 

7 bilder
Det fins hundrevis av eksempler på hvordan Det nye testamente omtolker Det gamle. La meg gi deg 7 eksempler: 

•    Hagar er et bilde på den gamle pakt og Sara på den nye (6) 
•    Fysisk omskjærelse er et bilde på indre forandring (7)
•    Sløret Moses la over ansiktet er et bilde på åndelig blindhet (8)
•    Jerusalem er et bilde på Guds rikes fellesskap (9)
•    Ofringene er et bilde på kristnes lovprisning av Gud (10)
•    De ti bud på steintavlene er et bilde på evangeliet i hjertene (11)
•    Å brenne offeret utenfor leiren er et bilde på forkastelsen av Jesus (12)

Jesus i Mosebøkene
Vi har allerede slått fast at hele Bibelen handler om Jesus. Her er 7 bilder på Jesus i Mosebøkene:

•    Han er Abrahams ætt som velsignelsen er knytta til (12)
•    Han er himmelstigen Jakob drømte om (13)
•    Han er påskelammet som ble slaktet (14)  
•    Han er kobberslangen som folket kunne se på og bli helbredet (15)
•    Han er mannaen som israelsfolket spiste i ørkenen (16) 
•    Han er klippen som israelsfolket drakk av (17)  
•    Han er soningsstedet (nådestolen) der Gud talte til folket (18)

1    2.Korinterbrev 3,14
2    Hebreerne 8,13
3    Matteus 5,17
4    Romerne 10,4
5    Efeserne 3,4-5
6    Galaterne 4,24
7    Romerne 2,29
8    2. Korinterbrev 3,13-18
9    Hebreerbrevet 11,10. 12,22. 13,14. 
10  2. Korinterbrev 3,3
11  Hebreerbrevet 13,11-13
12  1. Mosebok 12,3 og Galaterne 3,16
13  2. Mosebok 12,3-6 og 1. Korinterbrev 5,7
14  1. Mosebok 28,12 og Johannes 1,52
15  4. Mosebok 21,9 og Johannes 3,14
16  2. Mosebok 16,11-15 og Johannes 6,32-36
17  2. Mosebok 17,6 og 1. Korinterbrev 10,4
18  2. Mosebok 25,21-22 og Romerne 3,25 (2005)

 

Respekt for Bibelens språk og sjangere

Respekt for Bibelens språk og sjangere

La Bibelen forklare Bibelen

La Bibelen forklare Bibelen