Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Respekt for Bibelens språk og sjangere

Respekt for Bibelens språk og sjangere

Vi kan ikke lese lignelser, poesi og bildespråk på samme måte som vi leser historiske bøker og lærebrev. Å forstå de ulike tekstenes form og egenart, er en forutsetning for ikke å gå seg vill i Bibelens mangfoldige landskap.

”Jeg tar Salme 23 bokstavelig”, skriver en leser i en kommentar til forrige artikkel om bibeltolkning. Hva betyr det å ta Salme 23 bokstavelig? Hvor er de grønne engene han lar oss ligge i? Er det kjøkkenbordet Herren dekker for oss? Hvem er i så fall fiendene som ser på? Hva slags olje er det han salver hodet vårt med? Er det kaffekoppen som flyter over? 

”Din sau!”
Tar vi Salme 23 på alvor, ser vi at David bruker bilder fra gjeteryrket og poetisk språk til å beskrive Guds omsorg. Når Jesus tar opp tråden fra Salme 23 og sier at han er den gode hyrde som gir sitt liv for sauene (1), betyr det ikke at han kaller deg en sau! Han bruker rett og slett en metafor for å få fram et poeng. Jesus snakker om de kristne som grener, salt, lys og mye annet. Heldigvis er det veldig få som tar Jesu ord bokstavelig når han sier at vi skal kutte av hånda eller foten og rive ut et øye når vi blir frista (2).  
Jesus historier (lignelser) har som regel kun ett poeng. Det ser vi når Jesus selv forklarer lignelsene. Vi har ingen rett til å tolke Bibelens lignelser som vi vil! Tolkningen vi kommer fram til, må stemme med resten av Bibelen!

Syner, symboler og tegn
Bibelen er full av metaforer, bilder og lignelser. Johannes Åpenbaring, for eksempel, ble formidlet til apostelen ”i tegn” (3). Johannes beskriver syner han har. Når han ser et sverd komme ut av munnen på Jesus, ser dyr komme opp av jorda og en prostituert som flyr over himmelen, er det selvfølgelig ikke noe som skjer fysisk. Gud taler til ham i syner og symboler. Noen av symbolene blir forklart i boka: ”De syv lysestakene er de syv menighetene (4).” At Gud har merket sine tjenere med et segl i panna, er et bilde på Den Hellige Ånd som de kristne har fått på innsida, og handler ikke om et fysisk merke (5). Det forstår vi når vi Bibelen forklare Bibelen! Når vi godtar det, forstår vi at dyrets merke heller ikke handler om mikroships og strekkoder, men om åndelige realiteter. 

Tall i Bibelen
Det er spennende å legge merke til hvordan Bibelen bruker tall. Tallet tusen, for eksempel, betyr ikke alltid tusen. At Gud eier dyrene på de tusen fjell (6), betyr ikke at dyrene på fjell nr. 1001 tilhører noen andre. At velsignelsen skal vare i tusen slektledd, betyr ikke at generasjon nr. 1002 ikke er velsigna. Bibelen bruker ofte tallet tusen på samme måte som vi gjør i norsk dagligtale når vi snakker om ”de tusen hjem”. Antall mennesker som kommer til himmelen er ikke begrensa til 144 000! Det er et symbolsk tall som Gud bruker for å fortelle oss noe (7)! Mange tall har en bestemt symbolsk betydning i Bibelen. 

Bygg bro over kløftene
Utrolig nok ble ikke Bibelen skrevet på norsk, men på hebraisk og gresk, utenom en liten bit på arameisk. Å oversette Bibelen er vanskelig. Noen oversettere har valgt å oversette teksten ord for ord, andre har prøvd å få fram meninga i eller prøve å få fram teksten. ”Høyt er mitt horn i Herren” (Den Hellige Skrift) høres jo flott ut, men hva betyr det? ”Herren gir meg stor kraft” (Bibelselskapet 1985), er muligens en tolkning, men det gir i alle fall mening (8). 
Når vi skal tolke Bibelen, må vi bygge broer over språklige, kulturelle, klimatiske og geografiske kløfter. La meg gi deg et eksempel: ”Som snø om sommeren og regn i skurden, så lite høver ære for en dåre” står det i Ordspråkene (9). I Israel er det ikke særlig vanlig med snø om sommeren. For lesere som lever under lignende klimatiske forhold, kommer budskapet tydelig fram. Hvis en derimot har vokst opp på Svalbard, blir ikke sammenligningen fullt så treffende. 
Hele Bibelen har et universelt budskap, men det for å forstå budskapet, er det en god hjelp å vite litt om omgivelsene tekstene ble skrevet i og språkformen forfatterne brukte.  

1   Johannes 10,11
2   Matteus 5,29-30
3   Johannes Åpenbaring 1,2 (88) 
4   Johannes Åpenbaring 1,20
5   Johannes Åpenbaring 7,3 og Efeserne 4,30
6   Salme 50,10
7   Johannes Åpenbaring 7,3ff.
8   1. Samuel 2,1
9   Ordspråkene 26,1 

 

Leve fokusert!

Leve fokusert!

Progressiv åpenbaring

Progressiv åpenbaring