All in trygge barn

La barna bli kjent med Jesus

Det finnes ikke noe sånt som en nøytral barneoppdragelse. Barn som lærer Jesus å kjenne tidlig i livet, har kjempefordeler på alle livets områder. Å vokse opp og vite at Gud er god, uansett hva vi føler, gir en uvurderlig trygghet livet ut. Hva og hvordan skal barna lære om Gud?

Hva slags barn vil du ha?

Den viktigste grunnen til at mange ikke når sine mål, er at de ikke har noen. Det gjelder også i barneoppdragelsen. Å formulere hva slags holdninger, verdier og kvaliteter vi ønsker skal prege barna våre når de vokser opp, er et godt utgangspunkt for viktige valg.