Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Store og små synder

Store og små synder

En leser spør: ”Bibelen sier at vi alle er syndere. Er det like syndig å stjele som å begå overgrep mot barn?” Svaret finner du her.

Bibelen viser helt klart at noen synder er verre enn andre. Gud sier for eksempel at kong Manasse gjorde ting som var verre enn alt det amorittene gjorde før ham (1). Spesielt ille var det at han forførte andre. Jesus sa om dem som forfører barn at det var bedre at de ble kastet i havet med en stor stein surret til halsen (2). Det er tydelig at synd som skader andre er verre enn synd som bare får konsekvenser for en selv. Men Bibelen skiller også mellom flere andre typer synd (3).

Tanker og handlinger
Jeg har hørt folk si at når man har synda i tankene, kan man like godt synde med kroppen. Det er selvfølgelig helt misforstått. Syndige handlinger er verre enn syndige tanker. Samtidig vet vi at all synd starter i tankene (4). Derfor er det viktig at vi fanger de onde tankene, og tenker gode tanker.

Dømmer rettferdig
Gjennom hele Bibelen ser vi at Gud reagerer sterkere på enkelte synder enn andre. Han som kjenner alle menneskers forutsetninger og motiver, dømmer hundre prosent rettferdig (5).

Alle trenger tilgivelse og frelse
Folk som sier at det ikke er forskjell på synder, tenker som regel på akkurat det du nevner; at alle mennesker har synda og står skyldige innfor Gud, uansett om vi har synda lite eller mye (6). Alle trenger å bli frelst ved å ta imot tilgivelse og nytt liv fra Jesus.

Det store spørsmålet
Det avgjørende spørsmålet på dommens dag, vil bli om en har tatt imot Jesus eller ikke. ”Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt.” (7) Det som gjør at man går fortapt, er at man valgte ikke å tro på Jesus, men har gått sin egen vei (8).

Individuell bedømming
Det betyr ikke at alle blir dømt likt. Det ville jo vært helt feil hvis Hitler skulle dømmes likt med en som stort sett har gjort bra ting hele livet. I tillegg til det store spørsmålet om hvor man skal tilbringe evigheten, viser Bibelen at det blir en individuell bedømming (9). Dette sa Jesus mye om. En av motivasjonene til å være nøye med hvordan man lever, er at også for oss som har tatt imot Jesus, kommer det en lønningsdag. ”For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, både det gode og det onde” (10).

1   2. Kongebok 21,11
2   Markus 9,42 (Nye Levende Bibelen)
3   For eksempel 1. Korinterbrev 6,18 og 1. Johannes 5,16
4   Jakob 1,14-15 (Levende Bok): ”Fristelser har sin grunn i
     menneskets onde tanker og begjær. De onde tankene
     fører til onde handlinger og senere til den straff Gud gir.”
5   1. Johannes 3,20 og 1. Peter 2,23
6   Romerne 3,23
7   Johannes 3,18
8   Johannes 16,9 og Jesaja 53,6
9   Romerne 2,6
10  2. Korinterbrev 5,10

Hvordan blir man kristen?

Hvordan blir man kristen?

Hvordan hører jeg Gud snakke?

Hvordan hører jeg Gud snakke?