Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Hvordan hører jeg Gud snakke?

Hvordan hører jeg Gud snakke?

Jeg liker spørsmålet ditt og måten du stiller det på. Det viser at du tror at Gud snakker og at han vil du skal høre hva han sier. Det stemmer med det Jesus sa.

Jesus sier i Johannes Åpenbaring: "Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene." Gud har mange måter å kommunisere til oss på. De vanligste måtene er: Bibelen, samvittigheten, Den Hellige Ånd og andre kristne.

I Johannes 14,23-26 sier Jesus: "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham" og litt lenger nede "Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere."

Når vi hører Guds Ord, skapes det tro i hjertet vårt. Ved Guds Ord, blir vi født på ny. Gud, vår Far, og Jesus Kristus flytter da inn i oss ved Den Hellige Ånd. Den beste måten vi kan holde fast på Jesu ord på, er å ta til oss det som står i Bibelen. For Bibelen er Jesu Ord! Det gjør vi ved å lese, studere, tenke på, snakke og leve Bibelen.

Når Læreren, Den Hellige Ånd har tatt bolig inni oss, vil Han hjelpe oss til å forstå Guds Ord og Han vil minne oss om det vi har lest og hørt. Bibelen oppfordrer oss til å be om at Gud skal tale til oss. ”Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting, som du ikke kjenner til”, står det i Jeremia 33,3.

Det å fange inn signalene fra Gud, har også med trening å gjøre: I Hebreerbrevet 5,14 står det om å øve opp de åndelige sansene VED Å BRUKE DEM. Gud er som oftest ikke SÅ DRAMATISK når Han taler til oss, men han VIL gjøre sin vilje kjent for deg. Her er noen konkrete råd:

Pass på at du lever helhjerta for Jesus og at ikke andre ting får komme inn og ta den plassen han skal ha i livet ditt! Hold deg med andre kristne som kjenner Gud bedre enn deg! Oppsøk trofast et levende kristent fellesskap der Guds Ord har stor plass! Jesus har sagt at han er til stede der to eller tre er samla i Hans navn.

Øv inn gode vaner når det gjelder å lese Bibelen! Om du ikke forstår alt med en gang, så vil Den Hellige Ånd vise deg hva det betyr etter hvert. Be om at Gud skal tale til deg og ta tid til å lytte til Den Hellige Ånd! Vær nøye med å gjøre alt Gud sier! Snakk med ham om alle ting i løpet av dagen og forvent at du får svar!

Store og små synder

Store og små synder

Hvordan greie å vente?

Hvordan greie å vente?