Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Hvordan blir man kristen?

Hvordan blir man kristen?

Trenger vi å be, knele, ta nattverd eller holder det å vise til barnedåpen? Vi lar Bibelen gi oss svaret.

Den første dagen i kirkehistorien var tusener av mennesker vitne til at Gud satte fyr på en gjeng disipler (1). – De er fulle, var det noen som sa. Hva kunne ellers forklaringen være på at 120 forskremte nordlendinger plutselig gikk rundt og snakka om Gud på alle mulige språk?

Hva skal vi gjøre?
Lederen, som mindre enn to måneder i forveien hadde banna på at han ikke kjente Jesus, sto nå modig fram og talte høyt til den store folkemengden. Han forklarte at de ikke var rusa på alkohol, men at de var fulle av Den hellige ånd.
På en overbevisende måte snakka han om at Jesus hadde stått opp fra de døde og nå var satt til å bestemme over alle mennesker. Orda gikk rett inn i hjertet på dem, og de spurte hva de skulle gjøre?

Guds overnaturlige kraft
Peter svarte: ”Enhver av dere må vende seg fra synd, omvende seg til Gud og bli døpt i Jesu Kristi navn til forlatelse for sine synder. Så skal dere motta denne gave, den Hellige Ånd.” (2) Alle forsto hva han mente da han sa ”denne gave”. Det som hadde skjedd med de 120 var en sterk demonstrasjon av Guds overnaturlige kraft. Den herlige gaven fra Gud, som Jesus snakka om (3), var Jesu Ånd inni dem.

Slik tar du imot gaven
Ingen fortjener frelsen (4). Uansett hvor mange bud vi greier å holde, er det ikke tilstrekkelig til å gjøre opp for synden som skiller oss fra Gud. Det eneste vi kan gjøre er å ta imot tilgivelse og nytt liv som gave (5). Han ber oss ikke ta oss sammen, men ta imot! (6)
Det skjer ved at vi snur, begraver det gamle livet i dåpsvannet og lar oss fylle med Guds Ånd.

Gi Jesus rett!
Når vi leser gjennom Det nye testamente, ser vi at ulike avsnitt peker på ulike sider av det å ta imot gaven. Romerne 10, for eksempel, understreker at når vi tror at Gud reiste Jesus fra de døde og sier oss enig i at Han er sjef, så vil vi oppleve frelse (7). I de forskjellige situasjoner der mennesker skulle ta imot Jesus, fokuseres det noen ganger på tro (8) og omvendelse (9), andre ganger på dåp (10) og av og til bare på det å invitere Jesus inn (11). Uansett, henger alt dette sammen. Tror vi på Jesus, må vi gi ham rett i at han bestemmer, og da har vi ikke noe problem med å la oss døpe. Den hellige ånd, er bekreftelsen fra Gud på at du er frelst og har blitt hans barn (12).

Magnetisk fellesskap
3000 mennesker lot seg døpe og ble fylt av Den hellige ånd etter Peters tale. Slutten av historien i Apostelgjerningene 2, er en beskrivelse av måten de nye kristne levde på. Fellesskapet de hadde var magnetisk. Det ville vært umulig for dem å leve så sterkt uten at de hadde blitt fylt av Guds kjærlighet og glede. Ikke rart at nye mennesker ble frelst hver dag og ga seg selv til fellesskapet.

3 tegn på at du er frelst
Hver dag er det nærmere 200 000 nye mennesker som tar imot Den hellige Ånd som gave på verdensbasis. De har erfart at religionen ikke hjelper, og at det å ta seg sammen ikke nytter. Hvem som helst som får Jesus på innsida, opplever at å bli kristen er et under – ikke noe vi får til sjøl. Et av tegna på at dette har skjedd med deg, er at du blir glad i de andre som har opplevd det samme (13). Et annet tegn er at du får lyst til å dele det med dem som ikke kjenner Jesus (14). Det tredje tegnet er at du ønsker å leve rett (15). Og med Den hellige ånd har du kraft til gjøre det!

1   Apostlenes Gjerninger 2
2   Apostlenes Gjerninger 2,38 (Nytt Liv)
3   Johannes 4,10 (Nytt Liv)
4   Romerne 3,19 og 22-23
5   Romerne 6,23
6   Romerne 5,17
7   Vers 9 og 10
8   Apostlenes Gjerninger 16,31
9   Apostlenes Gjerninger 3,19
10  Apostlenes Gjerninger 22,16
11  Apostlenes Gjerninger 2,21
12  2. Korinterbrev 1,22
13  1. Johannes brev 3,14
14  2. Korintebrev 5,19-20
15  1. Johannes brev 3,7

Hva vil det egentlig si å være kristen?

Hva vil det egentlig si å være kristen?

Store og små synder

Store og små synder