Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Hva vil det egentlig si å være kristen?

Hva vil det egentlig si å være kristen?

Det fins mange meninger om det å være kristen. ”Jeg er kristen på min egen måte”, er det mange som sier. Spørsmålet er om du har tatt imot gaven.

Stopper du fem tilfeldige mennesker på gata og spør hva du må gjøre for å bli kristen, vil sannsynligvis minst tre av dem svare at du må gjøre så godt du kan. ”Hvis jeg gjør flere gode enn onde ting, må vel Gud slippe meg inn i himmelen”, er det mange som tenker. Det er som om Vårherre (eller St. Peter) skulle stå i himmelporten å veie de gode og de dårlige gjerningene, og se hva som er tyngst. 

Et helt nytt menneske innvendig
Vi har jo hatt kristendommen i Norge i over tusen år. Det er utrolig at vi ikke har greid å få fram at det å bli kristen er et under. ”Når man blir en kristen, blir man et helt nytt menneske innvendig. Man er ikke den samme lenger. Et nytt liv er begynt” forklarer Paulus om dette underet (1). For at ingen skal tro at dette er noe de kan få til selv, legger han til: ”Alt dette nye er fra Gud, han som førte oss tilbake til seg selv ved det som Kristus Jesus gjorde.”  

En herlig gave fra Gud
Like lite som en gutt plutselig blir ei jente ved å bestemme seg for det, blir vi kristne ved å si at vi er det. ”Hvis du ikke blir født på ny, kan du aldri komme inn i Guds rike” sa Jesus. (2). En annen gang forklarte at det å bli kristen er å få en ny kilde med liv inni seg (3). ”Hvis du bare visste for en herlig gave Gud har til deg og hvem jeg er, så ville du be meg om levende vann”, sa Jesus (4).

Bor Guds Ånd inni deg?
For ikke lenge siden fikk jeg en mail fra en gjeng som går på en videregående skole i Bergensområdet. De møtes hver mandag i storefri for å snakke om å tro på Gud. ”Hva er forskjellen på en kristen og en ikkekristen?” var ett av spørsmåla de stilte. Jeg svarte at den store forskjellen på en kristen og en ikkekristen, er Den hellige ånd. Det sier Bibelen veldig klart: ”Og husk at hvis noen ikke har Kristi Ånd boende i seg, da er han ikke en kristen i det hele tatt” (5). Hvis du ikke har fått Jesu Ånd inni deg, hjelper det ikke hvor kristent du oppfører deg og hvor kristne meninger har. Du må ta imot gaven fra Gud! 

Guds svar
Den herlige gaven fra Gud, er Den hellige ånd (6). Spørsmålet er hvordan vi tar imot gaven. Det er mange som har ulike forslag til svar. Derfor er det viktig at vi går til Guds egen bok for å finne Hans svar. Det finner vi i Apostlenes Gjerninger 2:
”Enhver av dere må vende seg fra synd, omvende seg til Gud og bli døpt i Jesu Kristi navn til forlatelse for sine synder. Så skal dere motta denne gave, den Hellige Ånd.” (7) Dette svaret er klart og tydelig, men for at vi skal forstå hva det betyr, helt praktisk, har jeg skrevet et eget svar på spørsmålet ”Hvordan blir vi kristne?” 
Jeg vil også oppmuntre deg til å lese: ”Er jeg frelst?” 

1 2. Korinterbrev 5,17 (Nytt Liv)
2 Johannes 3,3 (Nytt Liv)
3 Johannes 4,14
4 Johannes 4, 10 (Nytt Liv)
5 Romerne 8,9 (Nytt Liv)
6 Apostlenes Gjerninger 2,38
7 Apostlenes Gjerninger 2,38

Erotiske filmer som krydder?

Erotiske filmer som krydder?

Hvordan blir man kristen?

Hvordan blir man kristen?