Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Kan kristne ha demoner?

Kan kristne ha demoner?

 – Jeg vet at jeg har demoner inni meg, fortalte en god, kristen, ung mann nylig. – Hvordan vet du det? spurte jeg. – Jeg kjenner det, svarte han.

Folk kjenner mye rart. Sjøl har jeg vært kristen i 37 år, men nekter å bygge teologi på erfaringer, uansett hvor sterke opplevelsene er. 

Stadige behandlinger
Med ujevne mellomrom dukker det opp menigheter og bevegelser som mener at årsakene til mange av problemene som medlemmene sliter med, er demoner inni dem. Vanligvis må de da gjennom en lengre periode med gjentatte forbønnshandlinger for å bli fri. Jeg kjenner flere som har vært gjennom år med undervisning og stadige behandlinger fra anerkjente utdrivere uten å bli fri. 

Olas syn på demoner
For de fleste nordmenn er vel tanken på at demoner skulle være virkelige vesener, fremmed og skremmende. Vi snakker av og til om demoner i overført betydning. Uttrykket ”å kjempe mot sine demoner” blir brukt om å takle vonde og mørke tanker.

Kristent verdensbilde
I det bibelske verdensbildet er demoner virkelige, usynlige, totalt onde vesener med evne til å påvirke og besette mennesker. Å kaste ut demoner var en viktig del av Jesu virksomhet (1). Flere av historiene i evangeliene forteller om demoner som snakka til Jesus gjennom mennesker (2). I det øyeblikket han befalte dem å forsvinne, blei folka fri (3). Jesus møtte en gang en mann som var så gal at de prøvde å binde ham med lenker (4). I løpet av minutter satte Jesus mannen fri fra en mengde demoner, og han ble helt normal. Jesus tilbød ham ingen oppfølging, men ba ham gå og fortelle sine nærmeste om det som hadde skjedd. 

Ikke vanskelig med Guds kraft
Bibelen slår fast at vi som kristne har en kamp mot åndskrefter og ondskapens åndehær i himmelrommet (5). De onde åndene prøver å friste oss og påvirke våre tanker og hindre oss i å bre ut Guds godhet. Det går an å gi etter og bli et bytte for djevlenes lure knep. Ved Guds kraft er det imidlertid ikke vanskelig å seire over de onde kreftene.

Gud og djevel i samme hus?
Det er også tydelig i Bibelen at folk som ikke kjenner Jesus, til en viss grad er påvirket av djevelen (6). Når vi ser de grusomme tinga som skjer i verden hver dag og hvor grenseløst idiotiske valg folk gjør, forstår vi at det må stå en ond makt bak. Den store forskjellen i et menneskes liv skjer når Den Hellige Ånd kommer på innsida. Når vi tar imot Jesus og blir frelst, blir kroppen vår et tempel for Guds Ånd (7). Det er helt utenkelig at Den Hellige Ånd vil dele hus med demoner.   

Ikke en gang i NT
I Det nye testamente møter vi kristne som tidligere var tyver, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere, drukkenbolter og mye annet rart. ”Nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd” skriver Paulus til dem (8). I noen av menighetene falt enkelte tilbake i tidligere synder og de gjorde ting som kristne ikke skal gjøre. Aldri – ikke én eneste gang – i Det nye testamente foreslås demonutdrivelse som en løsning. Hvorfor? Fordi det er utenkelig at kristne kan ha demoner inne i seg!

Kast søpla! 
Det går an å gi djevelen rom ved å leve uoppgjort og i gamle synder (9), men når vi kaster søpla, forsvinner ”skadedyra”. Vi oppfordres til å våke og be, ta oss i vare og ikke falle i fristelse (10). Vi oppfordres til å ta opp kampen mot de onde kreftene (11). Jesus vant over alle onde makter og gjorde dem tannløse én gang for alle ved korset og oppstandelsen (12). Måten vi lever i friheten Jesus har gitt oss, er å legge av synden og de dårlige vanene og la oss lede av Guds gode Ånd. 

1   Matteus 12,28
2   Matteus 8,31
3   Matteus 17,18
4   Markus 5,2ff.
5   Efeserne 6,12ff. 
6   Efeserne 2,2
7   1. Korinterbrev 6,19
8   1. Korinterbrev 6,9-11
9   Efeserne 4,26ff. 
10  Markus 14,38 og 1. Johannes brev 5,18
11  Jakob 4,7
12  Kolosserne 2,15 og Hebreerne 2,14

Hva skjer etter døden?

Hva skjer etter døden?

Hvordan får jeg tro?

Hvordan får jeg tro?