Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Hvordan får jeg tro?

Hvordan får jeg tro?

Jeg har nylig fått to mailer med spørsmål om hvordan man kan begynne å tro på Gud. Vi går til Bibelen for å finne svar.

Hvis du spør noen på busstoppet om når bussen går, og de svarer at de tror det er halv ni, kan det være lurt å sjekke litt nærmere. Som regel, når bruker vi ordet ”tror” i dagligtale, er det et uttrykk for usikkerhet. Vi vet ikke sikkert! Bibelen definerer tro på en mye sterkere måte: ”Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser” står det i hebreerbrevet (1). Sikkerhet og visshet er sterke ord. Hvordan går det an å bli sikker på noe håper på, og få visshet om usynlige ting? Bibelen har et klart svar på det.

Troen er en gave
Det er bare Gud som kan gi oss ekte tro! Ingen greier å opparbeide seg visshet og sikkerhet om usynlige ting og framtidig håp. Tro på Gud er en gave fra Gud selv. ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave” sier Bibelen (2), og legger til: ”Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.” Nytt Liv-bibelen får tydelig fram det faktum at det ikke bare er frelsen som er Guds gave, men også troen: ”Og ikke en gang deres tro er av dere selv. Også den er en gave fra Gud.” (3)

Født av Gud
”For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro” skriver apostelen Johannes. Det viser at troen blir født i oss av Gud. Den troen som løser ut virkelige under, legges ned i oss av Gud. Bibelen sier at Jesus er troens opphavsmann og fullender (4). Han ”fikk oss til å tro”, sier en moderne bibelutgave (5). ”Troen har dere fått fra Gud” står det i Romerbrevet (6).

Hvordan Gud gir tro
Vi har sett at Bibelen tydelig viser at tro på Gud, er noe Gud selv gir oss. Det er Gud som får oss til å tro! Betyr det at vi bare skal sitte og vente på at Gud plutselig putter troen ned i oss. Nei! Vi kan gjøre noe aktivt, for Gud har en bestemt måte å gi oss tro på. Troen kommer av at vi hører budskapet om Jesus, forteller Bibelen (7). Gud sine ord har den evnen at de skaper tro (8). Han gir oss tro når vi lytter til det han sier. Det kan skje når vi hører noen snakker Guds Ord til oss og når vi leser i Bibelen. Det som er viktig er at vi er åpne og tar imot når Gud vil gi oss gaven.

”Hoppet opp og begynte å gå” 
Her er en historie fra Bibelen som viser klart hvordan troen kommer til oss: ”Mens Paulus og Barnabas var i Lystra, møtte de en mann som hadde vært handikappet fra fødselen av, og som aldri hadde kunnet gå. Mannen satt og lyttet da Paulus talte, og da Paulus så på ham, forsto han at han hadde begynt å tro, og at han kunne bli helbredet. Derfor ropte Paulus til ham: ”Reis deg opp og stå på beina dine!” Straks hoppet mannen opp og begynte å gå.”  (9)

Søke av hele hjertet
Jeg har møtt mange mennesker som har fått tro mens vi har snakka sammen. ”Hvis du hører på meg i en halv time, så kommer Gud til å gi deg tro” sa jeg til en gutt en gang. Han ville tro, men fikk det ikke til. Mens vi prata sammen, kom troen til ham, og han fikk oppleve frelst og fylt av Guds kraft. 
Men jeg har også møtt folk som var så fulle av seg selv at det ikke var plass til troen. Gud gir nemlig ikke troen til selvgode og arrogante folk. Det må være et ønske om å tro og en vilje til å ta imot for at vi skal få troens fantastiske gave. ”Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.” (10)

Bønn om tro
Her er en bønn du kan be, hvis du ønsker å tro: ”Kjære Gud! Bibelen sier at troen er en gave fra deg. Jeg ber at du skal gi meg denne gaven. Gi meg vissheten om at du fins og at du hører når jeg ber!” Når du har bedt denne bønnen, kan du begynne å lese Bibelen* i en utgave som du forstår, eller spørre om noen som kjenner Jesus kan dele evangeliet med deg. Da kommer troen fortere enn du aner. 
* Mitt forslag er at du begynner i Lukas evangeliet, så leser du Apostlenes Gjerninger og Romerbrevet etter det. Nye Levende Bibelen er en oversettelse av Det nye testamente som er lett å forstå. 
   
1   Hebreerne 11,1
2   Efeserne 2,8
3   Efeserne 2,8 fra Nytt Liv eller En Levende Bok
4   Hebreerne 12,2
5   Nye Levende Bibelen
6   Romerne 12,4 (Nye Levende Bibelen)
7   Romerne 10,17
8   ”Då nærer du deg av det ordet som skaper tru” står det i    
     1. Timoteus 4,6 på nynorsk
9   Apostlenes Gjerninger 14,8-10 (Nye Levende Bibelen)
10  Jeremia 29,13 

Kan kristne ha demoner?

Kan kristne ha demoner?

Greit med skilsmisse og gjengifte?

Greit med skilsmisse og gjengifte?