Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Greit med skilsmisse og gjengifte?

Greit med skilsmisse og gjengifte?

De siste ukene har jeg fått flere spørsmål om skilsmisse og gjengifte. Her er et forsøk på å gi et enkelt svar på et vanskelig spørsmål.

Skilsmisse er alltid vondt og smertefullt. I skilsmisser er det ingen vinnere. Spesielt hvis det er barn involvert, får skilsmissen ofte utrolig negative følger. Det er kanskje derfor Bibelen sier at Gud hater skilsmisse (1) og at vi advares på det sterkeste mot å velge skilsmisse som løsning (2). Det Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille! Derfor må vi gjøre vårt ytterste for å unngå skilsmisse.

Kjenne Guds hjerte
Bibelen er en realistisk bok, og gir gode svar inn i en ufullkommen virkelighet der skilsmisser skjer. Det er imidlertid ikke alltid så lett å trekke de rette konklusjonene. Bibelen er ikke inndelt etter emner. Når en skal tolke de ulike avsnitta som handler om skilsmisse og gjengifte, må en møysommelig bruke bibelens egne tolkningsnøkler. Mang en ”skriftlærd” har blitt strengere enn Vårherre sjøl, og kommet ut med løsninger som ikke gjenspeiler Guds farshjerte. Vi må ikke glemme at Gud er nådig, barmhjertig og full av godhet (3). Han tilgir, gjenoppretter og hjelper oss på sporet når det har gått i stykker for oss. Dessverre er det mange som har møtt fariseersk kulde og avvisning i kristne miljøer når de mest av alt kunne trenge forståelse, trøst og oppmuntring.

Paktsbrudd
Ekteskap er mer enn en avtale. Ektefeller er bundet sammen ved pakt (4). Denne pakten skal absolutt ikke brytes! Visse handlinger fører imidlertid til brudd på pakten (5), for eksempel utroskap. Ekteskapet kan ødelegges. Det Gud har sammenføyd kan skilles. I sin undervisning legger Jesus ansvaret på den parten som tar initiativ til at forholdet ødelegges (6). Når den skadelidende part har vist sin ektefelle nåde og nye sjanser, men det ikke har blitt noen forandring, kommer det til et punkt der ekteskapet ikke kan reddes. I slike tilfelle er den trofaste parten fri til å gifte seg igjen. I Efeserbrevet 5 finnet vi et av de avsnitt som beskriver hvordan ektefellene skal elske hverandre på en praktisk måte. De jødiske ekteskapsløftene, med basis i Moseloven (7), hadde fire forpliktelser: Fø hverandre, kle hverandre, gi seksuell intimitet og være trofaste. Grove forsømmelser av disse ekteskapelige pliktene, er neglisjering av pakta. Fysisk og psykisk mishandling er også helt klart paktsbrudd. I følge Moseloven skulle til og med slavene settes fri hvis de hadde blitt mishandla, om det så bare var ei tann som hadde blitt slått ut (8).

Ikke lenger bundet
”Hvis en ikke-troende vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfeller er ikke en kristen bror eller søster bundet” står det i Bibelen (9). Uttrykket ”ikke bundet” viser til uttrykk i jødiske skillsmissedokument. Det betyr at en er fri til å gifte seg igjen – med en kristen (10). I samme kapittel står det om de som er løst fra en ektefelle, og som ikke synder hvis de gifter seg igjen (11). Bibelen viser klart at når en blir frelst, blir en et helt nytt menneske (12). Det gamle er borte, og alt er blitt nytt! Uansett hvor mange nederlag og ødelagte forhold en har hatt i sitt gamle liv, får man en helt ny start når man blir en kristen.

Konklusjon
Gud advarer oss sterkt i Bibelen mot å skille det Han har sammenføyd. Skilsmisse må være absolutt siste løsning etter at alle andre utveier er prøvd. I noen tilfeller erklærer Gud folk fri til å gifte seg igjen. Det er imidlertid viktig at en samarbeider med Skaperen sjøl, slik at ”nissen” ikke følger med på lasset, men at man virkelig har fått en ny start. Ingen skulle være aleine med slike vanskelige avgjørelser. Som kristne, bør vi være med i et kristent fellesskap der det er kompetente ledere som kan dømme i slike saker.

1   Malaki 2,16 (88)
2   Matteus 19,6
3   2. Mosebok 34,6
4   Malaki 2,14
5   Josva 7,11
6   Matteus 5,32
7   5. Mosebok 24 og 2. Mosebok 21
8   2. Mosebok 21,27
9   1. Korinterbrev 7,15
10 1. Korinterbrev 7,39
11 1. Korinterbrev 7,27-28 (NEB: ”har ekteskapet ditt blitt
      oppløst?”)
12  2. Korinterbrev 5,17

Hvordan får jeg tro?

Hvordan får jeg tro?