Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Periodisk ekteskapskontroll?

Periodisk ekteskapskontroll?

Bilen trenger service og huset trenger vedlikehold. Hva med parforholdet? Er det tid for en periodisk ekteskapskontroll? Det er ikke sikkert en trenger å gå på kurs eller få faglig hjelp for å få til det. 

En kjenning foreslo for naboen at de skulle komme sammen for å snakke litt om parforhold. Nå møtes 4 nabopar jevnlig for å prate om hvordan familiene deres kan fungere bedre. På den måten får de nye impulser og setter i gang prosesser hos seg selv og andre. Dessuten styrker de vennskapet med andre par. 

Stikke innom?
Noen ganger føler vi oss så travle at vi ikke har tid til å utvikle vennskap med andre enn partneren. Knapt nok det! Før i tida stakk man innom folk. Det har det blitt mindre av de siste åra, spesielt i byen. Vi må helst bli invitert før vi går inn i andres hjem. Og da er det dumt at terskelen for å invitere er blitt så høy. Vi føler at det å invitere noen krever så mye forberedelse. Før vi kan be folk, må vi ha rydda, vaska og laga et kjempemåltid. Å be venner med ut er nok vanligere enn før, men da er utfordringen å skaffe barnevakt og finne et sted det går an å prate i fred og ro. Kino eller diskotek er som regel ikke stedet for å snakke fortrolig. 

Nettverk
Jeg tenker på hvor mange forhold som kunne vært redda hvis folk bare hadde involvert andre tidligere. Det vi trenger er som regel ikke profesjonelle terapeuter, selv om det kan være lettere å åpne opp for folk vi ikke kjenner. Å bygge vennskap er noe av det mest verdifulle vi kan gjøre. Etablerer vi gode, nære relasjoner før vi får problemer, unngår vi mange av problemene. De problemene vi får blir dessuten mye lettere å løse. 

Bry seg, ikke blande seg
Det er så mye lettere å se ting utenfra enn når man står midt oppe i det og er følelsesmessig involvert. En trenger ikke være perfekt og ha all verdens kunnskap for å hjelpe andre. Det er utrolig hvor langt en kommer med sunt folkevett. Gro Harlem Brundtland etterlyste i sin tid naboer som involverer seg. De færreste liker at folk er moraliserende og blander seg. Folk som bryr seg, kan vi imidlertid godt tåle. Det skader ikke å spørre folk hvordan de har det! Men det er en fordel at du har tid til å lytte hvis de – mot formodning – skulle finne på å gi deg et ærlig svar.    

Snakk med noen! 
Jenter har nok lettere for å snakke med venninner om forholdet til partneren enn gutter har. Det er viktig at begge i et parforhold har egne venner, men enda viktigere at de har felles venner. Det er ikke lett, men lurt å åpne opp og snakke om personlige ting med noen vi har tillit til. Å bli enige på forhånd om hvem en skal åpne opp for, er absolutt en stor fordel. De som blir spurt om å gi dere tips om hvordan dere kan fungere bedre sammen, vil helt sikkert se på det som en tillitserklæring. De vil tenke at dere er modige, bevisste og glade i hverandre.

Vennskap og humor

Vennskap og humor

Invester i forholdet!

Invester i forholdet!