Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Følg de evige prinsippene!

Følg de evige prinsippene!

Ekteskapet er Skaperens idé. Derfor er det Han som vet best hvordan det skal fungere. Følger vi de evige prinsippene, får vi det beste ut av forholdet!

Det første underet Jesus gjorde, var i et bryllup. Han gjorde vann om til god vin. Brudeparet gikk tom for egne ressurser allerede noen timer etter vielsen, og Mesteren måtte fylle på med sine reserver. Det han hadde på lager, var av en helt annen kvalitet enn det de hadde greid å skaffe sjøl. På den måten viste han at han er interessert i ekteskapet og er klar til å hjelpe oss på alle livets områder. 

Oppskriften på det gode liv
Ekteskapet er en fenomenal oppfinnelse! Og siden det hele var Skaperens idé, forstår vi at det nok er Han som vet best hvordan det skal fungere. Guds bok, viser oss ikke bare hvor flott forholdet mellom mann og kvinne kan være, men gir oss også oppskriften på det gode liv. Ekteskapet er ment å være en smak av himmel på jord, og Bibelen viser oss hvordan det kan bli mulig i en utfordrende hverdag og problemfylt verden.  

Gud ansvarliggjør begge
Når bibelen adresser kvinne og mann i parforhold, henvender han seg til én om gangen (1). Mannen får beskjed om å elske kona si som seg selv. Kona får beskjed om å ha respekt for sin mann. På den måten ansvarliggjør Gud begge to. Vi kan ikke skylde på hverandre! ”Ja, jeg skal elske henne hvis hun har tilstrekkelig respekt for meg” holder ikke. 

Ikke bare de gode
I Peters brev blir arbeidstakere bedt om å vise repsekt for arbeidsgiverne – ”ikke bare de gode og vennlige, men også de urimelige” (2). Dette prinsippet gjelder også i ekteskapet. Vi behandler ikke den andre som ”fortjent”, men slik Jesus behandler oss. Ved å demonstrere de holdninger vi ønsker den andre skal ha, legger vi grunnlaget for et godt forhold. Å vise respekt for de urimelige, betyr selvfølgelig ikke at vi skal bli værende i forhold med mishandling og misbruk.

Ord skaper stemning
I Efeserbrevet 5 og 6 finner vi en dyp undervisning om ekteskap og familie. I innledningen oppfordres vi til å snakke på en måte som bygger opp, og til å være takknemlige. Kapittel 4 i det samme brevet har mye praktisk hjelp til å bruke munnen på en god måte. Ord skaper stemning! Ved det vi sier kan vi såre og oppmuntre. Temperatur og klimaforhold i familien styres i stor grad av det vi sier. Ved ikke bare å si det en føler, men bevisst oppmuntre og takke, skaper vi en god atmosfære i heimen. 

Start med Gud
Bibelen viser oss at det gode livet begynner med å høre på vår Skaper. En moderne oversettelse av Ordspråkene 1,7 sier: ”Start med Gud! – det første steget i å lære, er å bøye seg for Gud. Bare dumminger snur nesa si bort fra den slags visdom og læring (3).” ”Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre i tillegg” sa Jesus (4). Ekteskapet er Guds idé. Derfor er det Han som vet best hvordan det skal fungere. 

Ikke i egen kraft
Jeg spurte en kamerat av meg som hadde vært gift noen måneder om hvordan det gikk. ”Det går i alle fall ikke i egen kraft” svarte han. Han hadde fått tak i et godt poeng. Gud har nemlig ikke ment at vi skal greie oss selv! Ved å følge hans prinsipper, får vi det beste ekteskapet. 

Fylt av kjærlighetens Ånd
Avsnittet om familieliv i Efeserne, starter med en oppfordring om å bli fylt av Den Hellige Ånd. Guds Ånd er kjærlighetens ånd (5). Lar vi oss fylle og lede av Ham, blir kjærlighet, glede, tålmodighet og selvbeherskelse fruktene (6). Hvem ønsker ikke en partner med et reaksjonsmønster preget av de kvalitetene? Undersøkelser viser at folk som ber sammen, blir værende sammen. 

Dagens gode råd er: Be Gud om hjelp, bli fylt av kjærlighetens Ånd og følg de evige prinsippene.  

(1)    Kolosserbrevet 3,18-19. Efeserbrevet 5,22ff. 
(2)    1. Peter 2,18
(3)    Message
(4)    Matteus 6,33
(5)    2. Timoteus 1,7 og Romerne 5,5
(6)    Galaterbrevet 5,22

Invester i forholdet!

Invester i forholdet!

Hva er vitsen?

Hva er vitsen?