Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Vis respekt for hverandre!

Vis respekt for hverandre!

- Hun respekterer meg ikke, sa en mann i retten nylig. Følelsen av ikke bli verdsatt og respektert, er en underliggende årsak til mange konflikter og vanskeligheter i parforhold. Her får du råd nr. 6 i serien ”Lykkelige par”.

- Hun er sta, hun hører ikke på meg og hun respekterer meg ikke slik en god hustru skal gjøre, hevdet nylig mannen som sto tiltalt for å ha slått  sin kone.

Alle mennesker har et indre behov for å føle seg respektert. Har vi en grunnleggende følelse av å være verdsatt, kan vi tåle mye. Derfor er det viktig å finne ut hvordan vi viser respekt for vår partner på en måte som kommuniserer.

Det er mange måter å vise respekt på og vi er forskjellige i hva oppfatter som mangel på respekt. Å bryte avtaler og misbruke den andres tid, er noe de fleste opplever som mangel på respekt. Snakker vi mer enn vi lytter, skaper vi lett en følelse av at vi ikke verdsetter den andre like høyt som oss selv. Oppfordringen fra Bibelen er at vi skal sette de andre høyere enn oss selv (1). 

Å vise respekt handler blant annet om å godta at vi er ulike og ta hensyn til den andres situasjon. Evner jeg å vise at den andres særtrekk og oppfatninger er like bra som mine, selv om de er forskjellige, har vi ett godt utgangspunkt for dialog. Når vi korrigerer, er kunsten å kommunisere at jeg elsker deg slik du er, samtidig som jeg mener du bør endre på noe i din oppførsel. Jeg respekter deg som menneske, selv om jeg ikke setter pris på det du gjorde. Når vi viser forståelse og medfølelse, styrker vi den andres sjølrespekt. Å godta alt den andre gjør, er ikke å vise respekt. Ved å forvente noe og sette visse ”krav”, kommuniserer du at du har tro på din kjæreste.  

Å be om tilgivelse, er et uttrykk for respekt. Ved stadig å komme med unnskyldninger og ”forklaringer”, viser jeg at jeg setter egen situasjon og egne følelser høyest. Jesus snakka om å si nei til seg selv (2). ”Hvorfor lider du ikke heller urett” skriver Paulus (3).

”Han fortjener ikke å bli respektert” er en uttalelse vi har hørt mange ganger når vi har prøvd å løse konflikter mellom ektefeller. Hvis vi skal behandle hverandre slik vi føler den andre til enhver tid fortjener, kjører vi oss snart fast. Bibelen utfordrer oss til å elske hverandre slik vi elsker oss sjøl og slik Jesus elsker oss (4). Han gir oss ikke det vi fortjener, men viser at den enkelte av oss er mer verd enn hele verden (5). Jesus mener at ditt liv er så verdifullt at han ga livet sitt eget liv for deg. Slik blir vi bedt om å legge vårt eget liv ned for den andre (6).  

1          Filipperne 2,3
2         Matteus 16,24 (nynorsk)
3         1. Korinterbrev 6,7
4         Matteus 22,39 og Johannes 15,12
5         Lukas 9,25
6         1. Johannes brev 3,16

Fang revene!

Fang revene!