Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Bestem dere!

Bestem dere!

En av verdens mest populære TV-serier, ”Alle elsker Raymond”, setter fokus på hverdagens mange utfordringer. Forfatter av boka Hot sex, Tracey Cox, angrer på at hun brøyt ut av ekteskapet.

”Vi har én ting felles; begge elsker ham”, var det ei dame som sa. Det er ikke lett for to helt forskjellige individer å fungere som en enhet. Mye tilpasning og justering kreves for å få parforholdet til å fungere godt, og begge to må gi av seg selv. Ingen kan såre deg så dypt som den du elsker. Ingen kan heller muntre deg opp så mye.

Her får du første gode råd til par som ønsker å leve lykkelig lenge.

Realistisk syn på hva som kreves
Like lett som det er å satse høyt når en er nyforelska, er det å gi opp når problemene kommer. Mange par kjører inn i ei blindgate som det er vanskelig å rygge ut av. Det handler om holdninger, men også i stor grad om kommunikasjon. En må bestemme seg for å lære å snakke godt sammen! Jo mer realistisk syn en har på hva som kreves, dess lettere er det å ta tak på hverdagens utfordringer.

Bedre når dere kommer over kneika
Hvis en ikke har tatt en klar beslutning om å holde sammen uansett hva som skjer, vil en stadig åpne for muligheten til å gå fra hverandre. Da får en heller ikke nødvendig motivasjon til å løse problemene. De fleste erfarer at når de først kommer over kneika, blir det mye bedre siden. Ingenting er som et ekteskap som fungerer! Gledene ved å fungere godt sammen er så store at det veier dobbelt opp for de vanskene som man har jobba seg igjennom. Prisen for å bryte opp en familie er som regel høyere enn prisen for å ordne opp i konfliktene.

Til døden skiller oss
Kun å holde sammen, er på ingen måte godt nok! Det er også enkelte situasjoner at det er bedre å bryte opp. Men avtalen om trofasthet til døden skiller, er avgjørende for å komme godt gjennom de ulike fasene. ”Vi har vokst fra hverandre”, sier noen.  Så spennende at dere har vokst da! Kanskje dere skulle bli kjent på nytt og finne en god vei sammen.

Raymond og Debra
En av verdens mest populære TV-serier, ”Alle elsker Raymond", setter fokus på hverdagens mange utfordringer. Raymond er både feig og sjølopptatt, og kona hans, Debra, sliter med å vise respekt. Tross alt lar serien oss forstå når ting ikke er som det skal, og den formidler gode verdier.

Berg-og-dal-bane
Vi har tidligere sitert forfatter av boka Hot sex, Tracey Cox, som angrer på at hun selv brøyt ut av ekteskapet for noen år siden. – Jeg ønsker at noen hadde fortalt meg at forhold går i berg-og-dal-baner, men ingen oppmuntra meg til å bli hos mannen min. Slik er samfunnet blitt i dag: Prøv, gi forholdet en sjanse, men stikk hvis noe går galt. Dette er helt feil, sier samlivseksperten til Vårt Land.

Vår Skaper har aldri ment at vi skal greie brasene alene. Han som er kjærligheten selv, er ekspert på parforhold. Han tilbyr oss hjelp. Å be ham om veiledning, er ingen dum idé!

Snakk rett ut med hverandre

Snakk rett ut med hverandre

Fang revene!

Fang revene!