Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Hedre far og mor

Hedre far og mor

Det beste du kan gjøre for barna dine, er å lære dem å respektere far og mor. Rett forhold til autoritet gir dem et forsprang på alle livets områder. Det gamle løftet om at det skal gå bra med dem hvis de ærer foreldrene, fungerer i høyeste grad.

Vi hadde akkurat satt oss ned for å se nyhetene da 4-åringen kom løpende inn i stua, greip fjernkontrollen, skrudde over på en annen kanal og sa: ”Jeg skal se på tegnefilm!” ”Han har visst bestemt seg”, sa faren og sukket. ”Det er godt at det i alle fall er én som greier å bestemme seg i denne familien”, tenkte jeg. ”Synd at det er en på 4 år!”

Bestem deg for å bestemme
Det er tragisk å se hvor mange foreldre som overlater styringa til barna. Du syns kanskje du er snill når du lar 4-åringen styre heimen? Saken er at du ikke er snill i det hele tatt, du er bare dum! Å la barn ta avgjørelser de ikke er modne for, hjelper dem ikke. Vil du være snill mot barna? Bestem deg for å bestemme!     

Lydighet gir frihet
Laila var ute og gikk tur med hunden sin. På vegen kom hun i snakk med ei dame som også hadde hund. ”Så fin hund du har” sa Laila oppmuntrende. ”Ja, hadde den bare vært litt mer lydig, kunne jeg gitt den litt mer frihet” svarte dama. Den uttalelsen ble en tankevekker for flere enn Laila.  

Lærer du barna lydighet fra de er små, kan du gi dem stor frihet. En unge som har lært å høre, kan du ta med hvor som helst. Du trenger ikke passe på hele tida og være redd for hva som kommer til å skje, for eksempel i trafikken.

Forskjell på barn og voksne
Det er forskjell på barn og voksne. De voksne har ikke bare levd lenger, de har vokst, utvikla seg og blitt modne. Derfor er de mye bedre egna til å lede og ta avgjørelser. Jo før du lærer barna at det er forskjell på barn og voksne, dess bedre er det! Lærer du barna å respektere og lyde far og mor, sparer du dem for utrolig mye unødig smerte og lidelser.

I alle forhold må det være noen som tar avgjørelser. Å etablere denne autoriteten i heimen, er helt nødvendig for at barna skal modnes rett og ha en sunn utvikling. Visst skal barna lære å ta avgjørelser og ansvar – litt etter litt. Men å gi barna ansvar de ikke er modne for, hjelper dem ikke.

”Fordi jeg sier det!”
”Hvorfor må jeg legge meg når dere er oppe?” ”Fordi du er bare åtte år og vi er voksne.” ”Hvorfor er det du som bestemmer hva jeg skal se på TV?” ”Fordi jeg er voksen og vet best hva som er bra for deg!” ”Hvorfor må jeg slå av PC’en nå?” ”Fordi jeg sier det!”

Det er viktig å forklare barna så mye som mulig, men det er vel så viktig å lære dem å forholde seg til autoritet. Du skylder ikke barna å svare på absolutt alle spørsmål. Selv om de ikke liker det i øyeblikket, gjør det dem godt på lang sikt å lære å høre, ganske enkelt fordi du sier det.

Forhandlingsfamilie?
I enkelte familier forhandles det om absolutt alt. Ikke rart at både voksne og barn blir slitne og frustrerte. Som et ledd i utviklingen av barnas evne til selvstendig tenkning og samhandling, er det bra å forhandle på visse områder – og inntil en viss grense. Det er imidlertid helt nødvendig at foreldrene blir enige om på forhånd hva det kan forhandles om og ikke. For å få gode forhold og et godt læringsmiljø i heimen, er det viktig å være konsekvent. Jo tydeligere man er på hvilke saker man har gjort vedtak om og hvilke tilfeller som kan forhandles, dess bedre er det.

Barna må lære forskjell på en avtale og en beskjed. En avtale kommer man fram til etter forhandlinger der begge parter har påvirket resultatet. Har man gjort en avtale, må selvfølgelig begge parter respektere avtalen.

”Sånn snakker du ikke til mora di”
Elisabeth evna å utvikle et vennskapsforhold med barna fra de var små. På den måten var det lett for dem å betro seg til henne, dele sine frustrasjoner og snakke om alle ting. 
En kan bli skremt når en hører hvordan foreldre tillater barna å snakke. Uansett hvor frustrert barna dine er, må du ikke tillate dem å si hva de vil til deg. ”Ja, men han mener det sikkert ikke.” Hvordan kan barna lære å ta seg selv alvorlig hvis du ikke gjør det? 

Hva slags barn vil du ha?

Hva slags barn vil du ha?