Nyeste innlegg

 

Relaterte websider

husmenighet.no

 

Er kristne imot homofile?

Er kristne imot homofile?

Vi verken kan eller vil tvinge noen til å leve på en bestemt måte. Så lenge det ikke går ut over andre, må alle få leve livet slik de sjøl vil. Alle har krav på menneskeverd og respekt, uansett hva slags livsstil de velger å ha.

Som kristne eller kristelige, som det het i gamle dager, skal vi ligne på Jesus. Vi skal ha de samme holdninger og oppfatninger som Gud har og som Jesus viste da han gikk på jorda. Det betyr at vi er FOR alle mennesker! Gud er glad i alle og fordi han elsker alle så høyt, var han villig til å gi sin sønn for at vi skulle bli fri fra vår synd og få et godt liv.

Jesus ble ofte kritisert av de religiøse nettopp for at han var venn med synderne. Han gikk på besøk til kjeltringer og han spiste med samfunnets utstøtte. Bibelen sier at vi skal takke og be for alle mennesker, og vi skal la alle mennesker få merke at vi er vennlige. Vi skal gjøre godt mot alle og være forsonlige og tolerante mot alle mennesker. Ikke gjengjelde ondt med ondt, men legge vinn på å gjøre det som er rett for alle mennesker.

Fordi vi er FOR alle mennesker, uansett hvordan de lever, ønsker vi at de skal ha det bra og få oppleve det beste i livet. Vi tror at å leve i fellesskap med vår Skaper og være i hans plan, er det beste som kan skje med ALLE mennesker. Derfor vil vi dele Guds godhet med alle og oppfordre dem til å gå på Guds vei.

Jeg leste nylig om en pastor som ble invitert ut på lunsj av en mann han ikke kjente. Mens de satt og spiste, sier mannen plutselig: ”Jeg er homofil og jeg holder på å dø av AIDS.” Pastoren lener seg da med en gang over til ham, legger hånda på armen hans og sier med tårer i øynene: ”Det gjør meg virkelig vondt å høre.”

Seinere, etter at den AIDS-syke mannen hadde tatt imot Jesus som sin Frelser og Herre, forklarte han at opplevelsen på restauranten var det som gjorde at han bestemte seg. Han sa: "Jeg lurte på hvordan du ville reagere på det jeg fortalte. Jeg hørte ikke hva du sa, men jeg la merke til kroppsspråket ditt. Måten du møtte meg på, gjorde at jeg tenkte: Det er denne pastorens Gud jeg ønsker skal ta imot meg når jeg dør."

Vi verken kan eller vil tvinge noen til å leve på en bestemt måte. Så lenge det ikke går ut over andre, må alle få leve livet slik de sjøl vil. Alle har krav på menneskeverd og respekt, uansett hva slags livsstil de velger å ha. Helt fra Olav den helliges tid og fram til i dag har vi hatt mye tvangskristendom i Norge. Som kristne har vi prøvd å få alle til å leve etter Guds bud, også de som ikke tror. Vi kristne har blitt oppfatta som folk som er mot en masse ting. Men, du forstår, kristne er først og fremst FOR livet, FOR alle mennesker og FOR alt som er bra.

Det er ikke først og fremst de ulike syndene vi gjør, som er problemet for Gud, men at vi har valgt å gå vår egen vei og leve livet på vår egen måte, uavhengig av ham. Vi er alle syndere som trenger frelse, uansett om hva slags synder vi har gjort. Gud som vet best hvordan vi fungerer som mennesker, har vist oss at sex er noe veldig bra, som hører hjemme i et forpliktende livslangt forhold mellom én mann og én kvinne. Seksuelle forhold utenom ekteskapet, kan være både spennende og deilige, men fører også mye negativt med seg.

Det kan virke veldig riktig å følge sine drifter og lyster. Gud, vår skaper, som ser mye lenger enn oss, har imidlertid gitt oss noen grenser. - Ikke for å være kjiip, men for å beskytte og hjelpe oss. Å følge hans kjøreregler for livet, er til det beste for den enkelte og for samfunnet.

Når vi kommer til Jesus, får vi ikke bare tilgivelse. Jesus vil sette oss fri fra alle de vonde følelsene inni oss. Han gir oss en ny start og kraft til å leve det beste livet. Jesus sier som han gjorde til dama vi leser om i Bibelen, som ble tatt på fersk gjerning i utroskap: Jeg fordømmer deg ikke. Gå bort og synd ikke mer!

Hva handler Bibelen om?

Hva handler Bibelen om?