faith.jpg
 

 

Ble jorda skapt på 6 dager? Har damer snakkeforbud på kristne møter? Hvorfor er det så mange motsigelser i Bibelen? Hvem har den rette tolkningen? Her får du Bibelens egne tolkningsnøkler.

 
 

Ble jorda skapt på 6 dager? Hvem gifta Adams sønner seg med? Ser Gud ut som en mann? Er ”dyrets merke” en microship som opereres inn i hånda? Har damer snakkeforbud på kristne møter? Hvorfor følger ikke kristne moseloven? Står det om barnedåp i Bibelen? Advarer Bibelen mot EU? Har jorda hatt besøk av vesener fra andre planeter? Hvorfor har kristne så forskjellige meninger når de leser den samme Bibelen?

Hvilke nøkler velger vi?
Spørsmåla er mange og meningene er enda flere. Bibelen kan tolkes på mange måter. Fins det en rett tolkning av Bibelen? Bevisst eller ubevisst legger alle som leser Bibelen noen tolkningsnøkler til grunn. Hvilke nøkler vi bruker avgjør hvilke dører som åpner seg. Hva slags tolkning vi ender opp med, får store konsekvenser for våre liv. Problemene kommer når vi velger våre egne tolkningsnøkler og ikke tar hensyn til Bibelens egne. 

Guds eller gamle ungkarers ord? 
”Paulus var en gammel ungkar og barn av sin tid, så vi kan ikke ta hans kvinnesyn på alvor” sa en kristen leder i en kommentar. ”Salomo var visst litt deprimert da han skrev Forkynnerens Bok” var det en annen som sa.  
Slike uttalelser viser at man stoler mer på sitt eget hode enn Bibelen. Hvis Bibelen ikke er Guds Ord, men bare inneholder Guds Ord, ender man til slutt opp kun med karta og tillegga. For hvem skal bestemme hvilke avsnitt som er inspirert av Gud og hvilke avsnitt som er gamle ungkarers meninger?
Bibelen gjør krav på å være Guds ufeilbarlige Ord. ”Hver bok i Skriften er innblåst av Gud” (1). Ikke en eneste bokstav eller prikk skal forgå – før alt er skjedd, sa Jesus (2). Med et annet utgangspunkt, kommer vi garantert til å ende opp med feil tolkninger! 

Ingen egne tolkninger!
Det krever en viss kyndighet og trygghet for å komme ut med rett tolkning av Bibelen. ”Det er noen ting der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og usikre fordreier dette” (3).
Det viktigste er imidlertid å forstå at vi er totalt avhengige av Guds Ånd for å forstå Bibelen rett. Ingen av oss er i stand til å tolke Bibelen selv: ”Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud (3).” 
Det gode er at Guds Ånd, som inspirerte dem som skrev Bibelen, vil inspirere oss når vi leser (4).

Rett holdning
I 2. Korinterbrev 3, forklarer apostelen Paulus hvordan jødene kunne lese Det gamle testamentet så nøye uten å oppfatte budskapet: Det ligger et slør over hjertene deres når de leser! ”Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort (v. 16).”
Når vi snur oss bort fra våre egne meninger, og bøyer oss for Gud, vil Han åpne Skriftene for oss. 
Her er holdningen vi må ha for virkelig å lære Gud å kjenne: 
”Min sønn, ta imot mine ord, og ta vare på mine bud, så du lytter til visdommen og prøver å forstå med hele ditt sinn. Ja, bare kall på forstanden, og rop med høy røst etter innsikt. Let etter den som om det var sølv, grundig som når en graver etter skatter. Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud (5).” 

 7 nøkler
Her sju viktige tolkningsnøkler du kan bruke når du skal forstå Bibelen: 
-   Bibelen handler om Jesus
-   Bibelen er skrevet for oss
-   La Bibelen forklare Bibelen
-   Progressiv åpenbaring
-   Respekt for Bibelens språk og sjanger
-   Ånden i Ordet 
-   Sammenhengen i teksten

I de neste artiklene skal vi se nærmere på disse nøklene. Vi skal se at dette er nøkler Bibelen selv gir oss og se eksempler på hvordan vi bruker dem. 

1   2.Timoteus 3,16 
2   Matteus 5,18
3   2.Peter 3,16 
4   2.Korinterbrev 3,18
5   Ordspråkene 2,1-5