NC7A7860.jpg

Om boka Him'len hit!

En inspirasjonsbok for kristne som vil no'


Morsomt, enkelt og rett fram presenterer Knut Osland dyp teologi for folk flest. I 52 korte kapitler forklarer han Bibelens kjernebudskap og viser oss Guds plan for planeten. Boka er positiv, praktisk, provoserende og personlig.  

Den er skrevet for at du skal slippe å gjøre like mange feil som meg. Jeg har rett og slett skrevet en bok jeg hadde giddet å lese selv, skriver Knut i forordet.

 

Du kan bestille boka på husmenighet.no

 
“Min gode venn Knut Osland har skrive årets beste kristne bok: Himlen hit! Inspirasjonsbok for kristne som vil noko. Boka er eit skattkammer av åndeleg innsikt og visdom. Knut si undervisning er jordnær og utfordrande! Prinsipp og praksis hand i hand! Les, lær og lev det ut!”

– Erling Thu - forfatter av mer enn 30 bøker

 

Him'len hit! - skolen

I hele 2018 gir vi deg — og de 1100 andre som har kjøpt boka — en ny video hver uke med praktiske og personlige tips til hvordan vi lever ut budskapet i Him’len hit! Him’len hit!-skolen, som vi kaller disse videoene, har som mål å vise hvordan vi lever temaene fra boka i hverdagen.